ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1421แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:12
1422แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางชะนี ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:01
1423แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:54
1424แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวงโดด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:47
1425แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ไทรน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:40
1426แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.น้ำเต้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:19
1427แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.ทางช้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 14:09
1428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ม.ค.61 10:18
1429เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา10 ม.ค.61 16:42
1430ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา9 ม.ค.61 16:50
1431แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอผักไห่ ณรงค์9 ม.ค.61 09:02
1432ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา มงคล8 ม.ค.61 20:53
1433ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย (รปภ.) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 14:24
1434ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา8 ม.ค.61 13:00
1435รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของ รพสต. งบลงทุนปี2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 12:56
1436ประกาศราคากลางยา 4 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา8 ม.ค.61 11:34
1437ประกาศราคากลางองค์การเภสัชของโรงพยาบาลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา8 ม.ค.61 11:31
1438รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ 2560ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 10:33
1439รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:18
1440รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:17
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]