ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1441ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเพยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร10 ม.ค.62 14:51
1442ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:21
1443ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:18
1444ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ชมัยพร10 ม.ค.62 14:16
1445เผยแพร่แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 สุนิสา9 ม.ค.62 13:57
1446ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 ม.ค.62 15:03
1447สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 ม.ค.62 10:16
1448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:57
1449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:57
1450ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา M-Sling โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:52
1451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:51
1452ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:51
1453ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ปรอทดิจิตอล โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:50
1454ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์คงทน Stethoscope ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:49
1455ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:48
1456ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:48
1457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:46
1458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:46
1459ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จุกขวด Chest Drain แก้ว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:45
1460ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Arm cuff BP โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล8 ม.ค.62 08:44
ทั้งหมด : 2444 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]