ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1441รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560 ของ สสอ.ลาดบัวหลวง วิไลวรรณ 8 ม.ค.61 09:16
1442รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย สุพัฒน์7 ม.ค.61 20:32
1443รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.บางบาล บุบผา5 ม.ค.61 18:02
1444เผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 รพ.วังน้อย สุนิสา5 ม.ค.61 16:31
1445เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 รพ.วังน้อย สุนิสา5 ม.ค.61 16:29
1446สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 บุบผา5 ม.ค.61 16:14
1447สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 บุบผา5 ม.ค.61 16:09
1448แผนจัดซื้อยารพ.มหาราช 2561 นภสร5 ม.ค.61 13:55
1449รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ศุทธินี5 ม.ค.61 12:23
1450รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส๑ สุพัฒน์5 ม.ค.61 12:07
1451แจ้งผลพิจารณางบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา5 ม.ค.61 11:05
1452รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ร.พ.ผักไห่ วลีพร5 ม.ค.61 10:56
1453รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ปัทมา5 ม.ค.61 10:48
1454ประกาศแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา5 ม.ค.61 10:43
1455โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2561 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:22
1456โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อภิชาติ5 ม.ค.61 10:20
1457โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง อภิชาติ5 ม.ค.61 10:14
1458ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ม.ค.61 10:11
1459สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม แบบ สขร.1 ร.พ.ผักไห่ วลีพร4 ม.ค.61 21:15
1460ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ร.พ.ผักไห่ วลีพร4 ม.ค.61 17:20
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]