ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1461ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2561 รพ.บางบาล บุบผา4 ม.ค.61 16:49
1462ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา4 ม.ค.61 16:27
1463เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา4 ม.ค.61 16:27
1464ราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน บุบผา4 ม.ค.61 16:26
1465สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัทมา4 ม.ค.61 15:56
1466ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากร โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา4 ม.ค.61 15:32
1467ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 12:28
1468จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปีงบ2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 12:00
1469รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ม.ค.61 11:52
1470ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง ปี 2561 วิไลวรรณ 4 ม.ค.61 10:59
1471สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ธ.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:55
1472สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน ต.ค 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
1473สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา เดือน พ.ย 60 ชมัยพร4 ม.ค.61 10:54
1474สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เมธาพร4 ม.ค.61 10:51
1475ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่เว้็ปไซต์ของหน่วยงาน เมธาพร4 ม.ค.61 10:49
1476คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ปิดและปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:36
1477รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์4 ม.ค.61 08:33
1478สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 06:45
1479รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สสอ.บางปะหัน สมพิศ4 ม.ค.61 06:40
1480รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ประกอบ3 ม.ค.61 16:29
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]