ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1481สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ม.ค.61 16:25
1482สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ม.ค.61 16:24
1483สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 ของ รพ.ลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ม.ค.61 16:23
1484สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 สสอ.บางบาล ประกอบ3 ม.ค.61 16:18
1485แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 16:17
1486มอบหมายผู้ปิดประกาศและปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร3 ม.ค.61 16:13
1487ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล3 ม.ค.61 16:11
1488สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี60 ชัยณรงค์3 ม.ค.61 16:09
1489ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมัยพร3 ม.ค.61 16:08
1490ประกาศภารกิจหลักของ สสอ.บางบาล ตามกฏกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประกอบ3 ม.ค.61 15:34
1491ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เมธาพร3 ม.ค.61 15:20
1492มอบหมายผู้ปิดประกาศและปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ สสอ.บางบาล ประกอบ3 ม.ค.61 15:20
1493แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ3 ม.ค.61 15:07
1494รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 14:23
1495แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ประกอบ3 ม.ค.61 14:03
1496สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 13:51
1497ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์3 ม.ค.61 11:59
1498สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:35
1499สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:34
1500สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:33
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]