ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1481ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:42
1482ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:32
1483ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Sodium hypochloride โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:31
1484ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซองบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:30
1485ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:29
1486ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Spinal board โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:28
1487ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:27
1488ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:27
1489ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องฟังหัวใจทารกในครรภ์มารดา โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:26
1490ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Autoclave tape 3/4 X60Y โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล22 มิ.ย.61 09:24
1491เผยแพร่โครงการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ียงเบาหวาน ความดันโลหิตและผลงานการคัดกรอง รพ.วังน้อย สุนิสา21 มิ.ย.61 17:54
1492ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งผ้าม่าน อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง ชั้น 5 และห้องคนรถ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 มิ.ย.61 16:43
1493ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 มิ.ย.61 16:40
1494ประกาศอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี21 มิ.ย.61 14:37
1495รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สมพิศ21 มิ.ย.61 13:45
1496รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์21 มิ.ย.61 12:01
1497เผยแพร่กิจกรรมองค์กรใสสะอาด (EB-11) สุนิสา21 มิ.ย.61 11:08
1498รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สุนิสา21 มิ.ย.61 10:43
1499สรุปผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2560 บุบผา21 มิ.ย.61 09:44
1500การจัดแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน ประกอบ21 มิ.ย.61 07:36
ทั้งหมด : 1994 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [Next] [Last Page]