ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1501สรุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:20
1502สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:19
1503แนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:16
1504แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:13
1505รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์28 ธ.ค.61 19:11
1506แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:33
1507รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 อรรถสิทธิ์28 ธ.ค.61 16:30
1508ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ธ.ค.61 16:26
1509แผนงบดำเนินงาน 62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางซ้าย ศุทธินี27 ธ.ค.61 14:53
1510ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องให้บริการ รพสต.วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 ธ.ค.61 11:02
1511รายงานผลปฏิบัติการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑ สุเทพ26 ธ.ค.61 08:11
1512ประกาศสป.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สุเทพ26 ธ.ค.61 08:10
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.ภาชี สุเทพ26 ธ.ค.61 08:09
1514ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ นิภา25 ธ.ค.61 09:46
1515ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล24 ธ.ค.61 17:02
1516ประกาศประกวดราคาจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สุนิสา20 ธ.ค.61 16:35
1517เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุระศักดิ์20 ธ.ค.61 13:43
1518ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงานปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 11:09
1519สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 10:25
1520สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา20 ธ.ค.61 10:24
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]