ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1501แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์3 ม.ค.61 11:19
1502ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา3 ม.ค.61 11:16
1503สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 10:00
1504สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. ๖๐ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์31 ธ.ค.60 09:59
1505แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:09
1506แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 สสอ.บางปะหัน สมพิศ30 ธ.ค.60 17:04
1507โรงพยาบาลลาดบัวหลวงประกาศราคากลางซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ชมัยพร29 ธ.ค.60 16:04
1508รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย29 ธ.ค.60 12:41
1509สอบราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวย29 ธ.ค.60 12:36
1510แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:58
1511แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์29 ธ.ค.60 10:57
1512แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน สสอ.นครหลวง ไพบูลย์29 ธ.ค.60 10:36
1513แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ ปี61 ชัยณรงค์28 ธ.ค.60 10:53
1514ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา26 ธ.ค.60 12:13
1515แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์26 ธ.ค.60 10:23
1516แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 ธ.ค.60 09:09
1517ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อัจฉรียา25 ธ.ค.60 15:53
1518ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 อัจฉรียา25 ธ.ค.60 15:52
1519ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 15:08
1520ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสาวหาญ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 14:58
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 [Next] [Last Page]