ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1521ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 12:39
1522ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วบ้านพัก รพสต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสรณ์25 ธ.ค.60 11:33
1523ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหีบ สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 11:12
1524ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสนา สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 10:47
1525ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย สสอ.อุทัย สุระศักดิ์25 ธ.ค.60 10:44
1526แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.ท่าตอ ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:39
1527แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านใหม่ ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:39
1528แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.เจ้าปลุก ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
1529แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.พิตเพียน ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
1530แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านนา ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
1531แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านขวาง ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:38
1532แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.โรงช้าง ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:37
1533แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.มหาราช ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:37
1534แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บางนา ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:29
1535แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.บ้านหนองจิก ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:28
1536แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.น้ำเต้า ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:28
1537แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพสต.กะทุ่ม ชัยรัตน์25 ธ.ค.60 10:27
1538เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย สุนิสา22 ธ.ค.60 17:24
1539เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.วังน้อย สุนิสา22 ธ.ค.60 17:22
1540แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบดำเนินงาน ประกอบ21 ธ.ค.60 13:45
ทั้งหมด : 1618 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 [Next] [Last Page]