ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1521ประกาศ แสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง สสอ.มหาราช ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:49
1522สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 15:48
1523สสอ.มหาราช ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี ๒๕๖๑ ชัยรัตน์18 มิ.ย.61 13:37
1524รายงานผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียนของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 13:31
1525แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ สสอ.บางบาล ประกอบ18 มิ.ย.61 12:34
1526ประกาศแสดงอำนาจหน้าที่ตามกฏกระทรวง (โรงพยาบาลอุทัย) ปัทมา14 มิ.ย.61 18:42
1527ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลปะอิน มงคล12 มิ.ย.61 17:48
1528ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 16:22
1529ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 14:26
1530รายงานจัดซื้เอจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) ของ สสอ.บ้านแพรก อำนวย12 มิ.ย.61 10:56
1531ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร12 มิ.ย.61 09:03
1532สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์11 มิ.ย.61 13:05
1533ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.สามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์11 มิ.ย.61 11:09
1534สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์8 มิ.ย.61 14:21
1535ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร8 มิ.ย.61 12:02
1536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 มิ.ย.61 11:56
1537ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 มิ.ย.61 11:55
1538ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร6 มิ.ย.61 10:03
1539ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร6 มิ.ย.61 10:00
1540สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทัย สุระศักดิ์5 มิ.ย.61 15:42
ทั้งหมด : 1994 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [Next] [Last Page]