ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ รพ.สต.ระโสม สุเทพ14 ธ.ค.61 14:44
1542ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล สสอ.ภาชี สุเทพ14 ธ.ค.61 14:43
1543แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๒๕๖๒(งบดำเนินงาน) สุเทพ14 ธ.ค.61 14:42
1544สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:15
1545แผนจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:14
1546แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.โรงช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:13
1547ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถผู้พิการ รพ.สต.บ้านหนองจิก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:12
1548ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชัยรัตน์13 ธ.ค.61 16:11
1549ประกาศราคากลางงานรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุนิสา12 ธ.ค.61 16:11
1550ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ12 ธ.ค.61 08:09
1551ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล11 ธ.ค.61 10:56
1552ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์7 ธ.ค.61 15:24
1553ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร7 ธ.ค.61 13:55
1554ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล6 ธ.ค.61 15:31
1555เผยแพร่แผนการจ้างรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ธ.ค.61 13:30
1556รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ๒๕๖๑ สุเทพ6 ธ.ค.61 10:19
1557ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ธ.ค.61 13:07
1558ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS HOSxP Activation จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร5 ธ.ค.61 09:51
1559ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล4 ธ.ค.61 11:21
1560ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร4 ธ.ค.61 10:52
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]