ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ24 ก.ย.62 13:24
142ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สุนิสา24 ก.ย.62 13:19
143ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สุนิสา24 ก.ย.62 13:18
144ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลิทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบเร็ว สุนิสา24 ก.ย.62 11:07
145ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ก.ย.62 10:52
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อ เดือน ส.ค.62 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ24 ก.ย.62 10:22
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์งานสวนนอกSTOCK จำนวน 2 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ24 ก.ย.62 09:28
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการ์ดบัญชีควบคุมเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ24 ก.ย.62 08:09
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทุ่นเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ23 ก.ย.62 14:16
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารแห้ง) จำนวน 14 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ วิไลวรรณ23 ก.ย.62 07:51
151ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 15:26
152ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 15:11
153ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 11:06
154ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 10:38
155ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 10:13
156ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร22 ก.ย.62 09:33
157ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ย.62 14:27
158ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ย.62 14:10
159ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ย.62 13:41
160ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ก.ย.62 11:34
ทั้งหมด : 2457 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [Next] [Last Page]