ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:13
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:12
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:10
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:07
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 15:05
146ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 มิ.ย.62 14:58
147ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องอบแก๊ส เครื่องกรองน้ำ รพ.วังน้อย สุนิสา28 มิ.ย.62 13:58
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำระบบไฟฟ้า ขนาด 500 ลิตร สุนิสา28 มิ.ย.62 13:57
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบตู้ปราศจากเชื้อ รพ.วังน้อย สุนิสา28 มิ.ย.62 13:56
150ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม) รพ.วังน้อย สุนิสา28 มิ.ย.62 13:55
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ สมชาย28 มิ.ย.62 11:27
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 11:26
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ รพ. อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 11:25
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ รพ.อุทัย สมชาย28 มิ.ย.62 11:24
155ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 มิ.ย.62 10:20
156ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 มิ.ย.62 09:25
157ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร28 มิ.ย.62 09:10
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยน๖ืไปราชการ รพ.สต.หนองน้ำใส สุเทพ28 มิ.ย.62 08:05
159ระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 มิ.ย.62 15:28
160ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 มิ.ย.62 15:24
ทั้งหมด : 1845 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [Next] [Last Page]