ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1621ประกาศราคากลางปรับปรุงหลังคาด้านหน้าและด้านข้างอาคารสถานีอนามัยวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา5 พ.ย.61 10:27
1622ประกาศราคากลางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์5 พ.ย.61 09:56
1623ประกาศราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์5 พ.ย.61 09:51
1624ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลบางไทร 1 หลัง ศรัญญา31 ต.ค.61 11:17
1625ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ต.ค.61 10:33
1626ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร31 ต.ค.61 10:29
1627ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 18:13
1628ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ อนุสรณ์30 ต.ค.61 17:54
1629ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สุขกิจ30 ต.ค.61 09:48
1630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ29 ต.ค.61 13:01
1631ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561 อัจฉรียา29 ต.ค.61 10:33
1632ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม ประจำเดือนกันยายน 2561 อัจฉรียา29 ต.ค.61 10:32
1633ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่ายข้อเขียน สุขกิจ26 ต.ค.61 22:23
1634ประกาศราคากลาง metformin 500 mg และ methylsalicylate cream โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล26 ต.ค.61 14:32
1635ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:30
1636ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.บ้านลานเท อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:25
1637ประกาศราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ของ รพสต.สามเรือน อนุสรณ์25 ต.ค.61 16:17
1638ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Midcut/ถุงมือ Disposable Sterile No.M โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
1639ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:17
1640ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 ต.ค.61 13:16
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]