ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1701รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.โคกม่วง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
1702รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง สุเทพ10 ต.ค.61 10:03
1703รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561ของสสอ.ภาชี สุเทพ10 ต.ค.61 10:00
1704สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 สสอ.นครหลวง ไพบูลย์9 ต.ค.61 11:58
1705โรงพยาบาลบางไทร ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:22
1706โรงพยาบาลบางไทร ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน ศรัญญา8 ต.ค.61 16:20
1707ประกาศราคากลางจัดซื้อยาจำนวน 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) อัจฉรียา8 ต.ค.61 11:39
1708ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ รพสต.บ้านลานเท ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:25
1709ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนฯ ของ รพสต.สามเรือน ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:11
1710ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ของ รพสต.เชียงรากน้อย ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:07
1711ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแทย์ จำนวน 4 รายการ ของ รพสต.วัดขนอนเหนือ ปี 2562 อนุสรณ์7 ต.ค.61 22:05
1712ประกาศราคากลางยา_losartan ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:53
1713ประกาศราคากลางยา_amoxicillin dicloxacillin และ oseltamivir ตค.61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:52
1714ประกาศราคากลาง_จัดซื้อยาองค์การเภสัชกรรม 14 รายการ ตค 61 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล5 ต.ค.61 15:51
1715ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ของ รพสต.สามเรือน ปีงบประมาณ 2562 อนุสรณ์3 ต.ค.61 16:12
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2561 สสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:51
1717ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารของสสอ.ภาชี สุเทพ1 ต.ค.61 10:50
1718ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding บุบผา1 ต.ค.61 10:21
1719ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง บุบผา1 ต.ค.61 09:57
1720เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมสถานีอนามัยลาดงา รวม 32 รายการ สุขกิจ28 ก.ย.61 21:46
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]