ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1741ประกาศเผยแพร่แผน เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล สุนิสา3 เม.ย.61 13:55
1742สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์3 เม.ย.61 10:34
1743แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหัก ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ30 มี.ค.61 12:08
1744ปรกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมรางระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลบางบาล บุบผา30 มี.ค.61 10:12
1745ประกาศราคากลางการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 32 ชุด บุบผา30 มี.ค.61 10:03
1746รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สุนิสา30 มี.ค.61 09:09
1747รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เดือน มค 61 สุนิสา30 มี.ค.61 09:08
1748ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธี e-bidding ของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา29 มี.ค.61 09:53
1749ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง ร.พ.ผักไห่ วลีพร28 มี.ค.61 16:15
1750ประกาศราคายา ส่วนที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 10:09
1751ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา26 มี.ค.61 09:57
1752รายงานผลการจัดซื้อวัสดุทั่วไป เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 สุนิสา23 มี.ค.61 15:02
1753รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561 สุนิสา23 มี.ค.61 14:54
1754รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 สุนิสา23 มี.ค.61 14:54
1755เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 14:27
1756โรงพยาบาลบางปะหัน รายงานการจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อภิชาติ21 มี.ค.61 13:01
1757รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.๑) ของหน่วยงานและหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย สุพัฒน์21 มี.ค.61 11:34
1758เผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อรถยนต์บรรทุกของสถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา21 มี.ค.61 10:16
1759เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา19 มี.ค.61 16:50
1760เผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร19 มี.ค.61 15:52
ทั้งหมด : 2081 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [Next] [Last Page]