ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
161ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร29 ส.ค.62 16:20
162ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 6 รายการ วิไลวรรณ29 ส.ค.62 10:40
163ประกาศผู้ขนะการเสนราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ29 ส.ค.62 09:39
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ วิไลวรรณ29 ส.ค.62 08:45
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือตรวจโรค จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ28 ส.ค.62 15:11
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เรดดอท) วิไลวรรณ28 ส.ค.62 14:24
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ28 ส.ค.62 13:32
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจน จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ28 ส.ค.62 11:26
169ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ สุนิสา28 ส.ค.62 10:54
170ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตีป้าย) สุนิสา28 ส.ค.62 10:53
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วิไลวรรณ28 ส.ค.62 08:45
172ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol+Fluticasone evohaler (25/250 mg) รพ.มหาราช นภสร27 ส.ค.62 17:00
173ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สุนิสา27 ส.ค.62 16:32
174ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร27 ส.ค.62 16:07
175ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบเร็ว) สุนิสา27 ส.ค.62 15:07
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วิไลวรรณ27 ส.ค.62 14:36
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย27 ส.ค.62 13:48
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย27 ส.ค.62 13:47
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.อุทัย สมชาย27 ส.ค.62 13:46
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วิไลวรรณ27 ส.ค.62 13:40
ทั้งหมด : 2290 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [Next] [Last Page]