ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
161ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 เม.ย.62 14:05
162ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 เม.ย.62 11:45
163จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ร.พ.ผักไห่ วลีพร25 เม.ย.62 13:56
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำหรับงานผ่าตัดกระดูก โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:47
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอุ่นเชื้อ แบบอ่านผลแก๊สETOอัตโนมัติ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:46
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 5 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล25 เม.ย.62 09:43
167ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
168เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กพ - มีค 62 สุนิสา25 เม.ย.62 08:45
169กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:47
170ประกาศเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ ของ สสอ.บางบาล ประกอบ23 เม.ย.62 15:30
171แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บางบาล ประจำปี 2562 ประกอบ23 เม.ย.62 15:08
172แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
173จัดประชุม ITA ศุทธินี23 เม.ย.62 14:49
174สรุปการดำเนินงานปี ๖๑ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
175ผลการดำเนินงานปี ๖๒ รอบ ๖ เดือน ศุทธินี23 เม.ย.62 14:48
176ยุทธศาสตร์ปราบปรามทุจริต ๖๐-๖๔ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
177สรุปการบริหารความเสี่ยง รพ.สต. ศุทธินี23 เม.ย.62 14:06
178พรบ.มาตรฐานจริยธรรม ๒๕๖๒ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:05
179พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
180พรบ.การให้บริการ ๒๕๕๘ ศุทธินี23 เม.ย.62 14:04
ทั้งหมด : 1523 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]