ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1781ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง รพ.วังน้อย สุนิสา28 ส.ค.61 09:55
1782ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 ส.ค.61 13:50
1783ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชนม์นิภา27 ส.ค.61 13:49
1784ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโดมเอนกประสงค์และอาคารแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์27 ส.ค.61 09:50
1785ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร24 ส.ค.61 10:34
1786ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร23 ส.ค.61 16:15
1787ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.กะทุ่ม สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ส.ค.61 14:06
1788ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพสต.บ้านใหม่ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์23 ส.ค.61 14:00
1789ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:04
1790ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการอพทย์คงทนถาวร โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:03
1791ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Midicut No.26x3/4 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:02
1792ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 41 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:01
1793ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ออกซิเจน) โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 16:00
1794ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Diaphragm Stethoscope พร้อมขอบยาง โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 15:57
1795ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวนำ 7 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร21 ส.ค.61 14:59
1796ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV SET ผู้ใหญ่ จำนวน 5000 set โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 14:38
1797ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:21
1798ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask Disposable ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:20
1799ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:16
1800ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล21 ส.ค.61 10:15
ทั้งหมด : 2462 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [Next] [Last Page]