ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1781รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ชัยรัตน์31 ม.ค.61 14:01
1782ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 16:01
1783ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนับทึบ สุพัฒน์30 ม.ค.61 14:23
1784ประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร30 ม.ค.61 11:27
1785ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมธาพร29 ม.ค.61 13:09
1786ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา27 ม.ค.61 12:59
1787ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร26 ม.ค.61 09:13
1788ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สุพัฒน์25 ม.ค.61 13:26
1789ปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บางบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน ประกอบ25 ม.ค.61 10:44
1790ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซม รพ.สต.อุทัย สสอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สุระศักดิ์25 ม.ค.61 09:32
1791ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ นิภา25 ม.ค.61 08:17
1792รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ๒๕๖๑ ชัยรัตน์24 ม.ค.61 11:02
1793ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:17
1794ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร24 ม.ค.61 09:16
1795ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา23 ม.ค.61 15:28
1796ประกาศแผนปฏิบัติงานจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว รพสต.คุ้งลาน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสรณ์23 ม.ค.61 14:50
1797ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว รพสต.คุ้งลาน ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา อนุสรณ์23 ม.ค.61 14:48
1798ประกาศราคากลาง เมธาพร23 ม.ค.61 09:19
1799โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2560 อภิชาติ22 ม.ค.61 10:37
1800โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ อภิชาติ19 ม.ค.61 12:14
ทั้งหมด : 2018 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [Next] [Last Page]