ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1801แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ7 มี.ค.61 09:32
1802แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดยม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ7 มี.ค.61 09:31
1803ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สุนิสา6 มี.ค.61 13:50
1804ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รพ.สต.วังจุฬา สุพัฒน์6 มี.ค.61 11:48
1805ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รพ.สต.บ้านหนองโสน สุพัฒน์6 มี.ค.61 11:46
1806โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:47
1807โรงพยาบาลบางไทรประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๕ เครื่อง ศรัญญา5 มี.ค.61 16:46
1808ประกาศ ราคากลาง ส่วนที่ 2 ของโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 มี.ค.61 15:32
1809ประกาศราคากลางยา ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 มี.ค.61 15:30
1810แผน ซื้อวัสถุดิบอาหารสด ปี2561 โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล2 มี.ค.61 15:07
1811โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 อภิชาติ2 มี.ค.61 13:32
1812โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 อภิชาติ2 มี.ค.61 13:23
1813ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. ๒๕๖๑ สสอ.มหาราช ชัยรัตน์2 มี.ค.61 11:19
1814รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านขวาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์28 ก.พ.61 11:17
1815ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า รพ.วังน้อย สุนิสา27 ก.พ.61 14:17
1816ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 33 รายการ นภสร23 ก.พ.61 12:21
1817ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.มหาราช เมธาพร22 ก.พ.61 09:45
1818ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดินและรั้วคอนกรีตตะแกรงเหล็กlสถานีอนามัยตำบลบ้านแถว สุขกิจ20 ก.พ.61 15:28
1819ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสถานีอนามัยตำบลรางจรเข้ สุขกิจ20 ก.พ.61 15:25
1820รายงานสรุปการจัดซิ้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เดือน มกราคม 2561 ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก อำนวย20 ก.พ.61 15:18
ทั้งหมด : 2100 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [Next] [Last Page]