ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1841ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.พ.61 13:03
1842ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น โรงพยาบาลบางปะอิน มงคล7 ก.พ.61 13:02
1843เปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ตามโครงการประเมินคุณธรรมฯ ประกอบ7 ก.พ.61 11:21
1844เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประขุมติดตามและประเมินผลงานนโยบายยุทธศาสตร์ ปี 2561 ประกอบ7 ก.พ.61 11:13
1845ประกาศราคากลางยา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:09
1846ประกาศราคากลางยา 6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอุทัย ปัทมา7 ก.พ.61 10:06
1847ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา7 ก.พ.61 09:13
1848แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชาติชาย6 ก.พ.61 14:45
1849ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุด ในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตจำนงสุจริต สสอ.บางไทร ชาติชาย6 ก.พ.61 14:33
1850ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา6 ก.พ.61 11:22
1851ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ของ สสองบางปะอิน อนุสรณ์5 ก.พ.61 14:34
1852รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา2 ก.พ.61 14:00
1853สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ชัยรัตน์2 ก.พ.61 11:00
1854ประกาศราคากลางรถ 12 ที่นั่ง (งบค่าเสื่อม) ของโรงพยาบาลอุทัย ปัทมา2 ก.พ.61 10:18
1855แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง บุบผา1 ก.พ.61 15:47
1856ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบสูญญากาศทางการแพทย์ห้องควบคุมและจ่ายกลางระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ร.พ.ผักไห่ วลีพร1 ก.พ.61 14:25
1857ประกาศราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(ยูนิตทำฟัน) ร.พ.ผักไห่ วลีพร1 ก.พ.61 14:23
1858ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สุพัฒน์1 ก.พ.61 11:27
1859ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา1 ก.พ.61 10:39
1860เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร1 ก.พ.61 09:50
ทั้งหมด : 2100 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [Next] [Last Page]