ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1861โรงพยาบาลบางปะหัน ประกาศเผยแพร่รายงานจัดซื้อวัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2560 อภิชาติ22 ม.ค.61 10:37
1862โรงพยาบาลบางปะหัน ขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ อภิชาติ19 ม.ค.61 12:14
1863ประกาศราคากลาง จัดซื้อยา methyldopa 250 mg เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลท่าเรือ อัจฉรียา19 ม.ค.61 10:22
1864ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร18 ม.ค.61 11:54
1865ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชมัยพร18 ม.ค.61 11:53
1866ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) โรงพยาบาลบางบาล บุบผา17 ม.ค.61 15:52
1867สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ร.พ.ผักไห่ วลีพร17 ม.ค.61 15:43
1868สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ร.พ.ผักไห่ วลีพร17 ม.ค.61 15:40
1869ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา17 ม.ค.61 11:17
1870แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.มหาราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชัยรัตน์17 ม.ค.61 10:46
1871เผยแพร่ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง ชมัยพร16 ม.ค.61 15:25
1872ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา15 ม.ค.61 19:46
1873รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง การประกวดราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารตึกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บุบผา15 ม.ค.61 19:44
1874เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ โรงพยาบาลวังน้อย สุนิสา12 ม.ค.61 15:42
1875แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.พระขาว ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 16:21
1876แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.มหาพราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 16:13
1877แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บางบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:53
1878แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.กบเจา ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:48
1879แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.วัดตะกู ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:42
1880แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพสต.บ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบ11 ม.ค.61 15:38
ทั้งหมด : 2080 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [Next] [Last Page]