ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 12 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนอก STOCK จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องแยกโรค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุนอก STOCK จำนวน 1 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค อาหารสด รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
โรงพยาบาลมหาราช ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
โรงพยาบาลมหาราชประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มเดือนกันยายน 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟทางของโรงพยาบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำยาขจัดคราบเลือด ฆ่าเชื้อ ซักผ้าขาว)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ปี งบประมาณ 2562 สสอ.นครหลวง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 สสอ.นครหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กจ978, นค 6724, นค2316, กท 7682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาขจัดคราบเลือด)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลสสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ เดือน กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (เคมีภัณฑ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 Laser) โรงพยาบาลบางปะอิน
รายงานผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กย 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ดอนหญ้านาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.พระแก้ว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ระโสม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.กระจิว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กย 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.หนองน้ำใส
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.โคกม่วง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของรพ.สต.ไผ่ล้อม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562ของสสอ.ภาชี
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.อุทัย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เช่า PACS
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประจำเดือน กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสสอ.ภาชี ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2562 สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4ของ สสอ.ภาชี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานประปา จำนวน 3 รายการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทำฟัน รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลลาดบัวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2562 รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ

 ทั้งหมด