หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  เมนูหลัก
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  คุณภาพชีวิตคนสร้างสุขภาพ
เมื่อรู้สึกโกรธ...มีวิธีการรับมือรึยัง...ลองคลิกอ่านเลยค่ะ
"ความเครียดและการจัดการ"
ความรู้และการช่วยเหลือ "เด็กติดเกม"
ความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"
ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในวัยเรียนวัยรุ่น
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก โดย หมอสมชาย ลี่ทองอินทร์
ข้อมูลคนไทยไร้พุงและชมรมสร้างสุขภาพ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่อง การออกกำลังกายในน้ำ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องกรดแลคติค
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องไขมันดีที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
ทั้งหมด
  Download เอกสารการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น2561
  MCH
ppt code นมแม่
วิธีการสุ่มสำรวจ
แบบฟอรมการเก็บข้อมูลหญิงคลอดกับการได้รับยาเสริมไอโอดีน
แบบฟอรมการเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(B)
แบบเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(A)
เกณฑ์ประเมิน LR คุณภาพ
มาตรฐาน ANC WCC PP คุณภาพ
รายการประเมิน ANC LR WCC คุณภาพ ปี 2559
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชัก
CPG preeclamsia
ทั้งหมด
  งานสุขภาพจิต
เอกสารประกอบการอบรมMCATT
แบบรายงานMCATT
กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา
โครงการ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาล
แบบรายงานของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
คำสังคณะกรรมการMCATT
ประชุมชี้แจงงานนโยบายงานสุขภาพจิต ปี 56
แบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ปี 55
ข้อมูลจำนวนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในฐานข้อมูล HosXp Data Center เมษายน ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินการบริการสุขภาพใจผู้ประสบภัยนำท่วม
ทั้งหมด

 

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
ทั้งหมด : 0 รายการ หน้าที่    
ไม่พบรายการ
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0