หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  เมนูหลัก
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  คุณภาพชีวิตคนสร้างสุขภาพ
เมื่อรู้สึกโกรธ...มีวิธีการรับมือรึยัง...ลองคลิกอ่านเลยค่ะ
"ความเครียดและการจัดการ"
ความรู้และการช่วยเหลือ "เด็กติดเกม"
ความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"
ความรู้เกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในวัยเรียนวัยรุ่น
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็ก โดย หมอสมชาย ลี่ทองอินทร์
ข้อมูลคนไทยไร้พุงและชมรมสร้างสุขภาพ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่อง การออกกำลังกายในน้ำ
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องกรดแลคติค
บทความส่งเสริมสุขภาพ : เรื่องไขมันดีที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
ทั้งหมด
  Download เอกสารการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น2561
  MCH
ppt code นมแม่
วิธีการสุ่มสำรวจ
แบบฟอรมการเก็บข้อมูลหญิงคลอดกับการได้รับยาเสริมไอโอดีน
แบบฟอรมการเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(B)
แบบเก็บปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์(A)
เกณฑ์ประเมิน LR คุณภาพ
มาตรฐาน ANC WCC PP คุณภาพ
รายการประเมิน ANC LR WCC คุณภาพ ปี 2559
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชัก
CPG preeclamsia
ทั้งหมด
  งานสุขภาพจิต
เอกสารประกอบการอบรมMCATT
แบบรายงานMCATT
กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา
โครงการ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาล
แบบรายงานของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ
คำสังคณะกรรมการMCATT
ประชุมชี้แจงงานนโยบายงานสุขภาพจิต ปี 56
แบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ปี 55
ข้อมูลจำนวนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในฐานข้อมูล HosXp Data Center เมษายน ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินการบริการสุขภาพใจผู้ประสบภัยนำท่วม
ทั้งหมด
งานสุขภาพจิต
 

งานสุขภาพจิต

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1เอกสารประกอบการอบรมMCATT 20 พ.ค.57 15:20
2แบบรายงานMCATT 29 เม.ย.56 21:24
3กลยุทธ์ในการดำเนินการวัยรุ่นและบริการให้คำปรึกษา 23 เม.ย.56 16:48
4โครงการ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาล 23 เม.ย.56 16:42
5แบบรายงานของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ 1 เม.ย.56 16:11
6คำสังคณะกรรมการMCATT 7 ก.พ.56 15:25
7ประชุมชี้แจงงานนโยบายงานสุขภาพจิต ปี 56 16 ม.ค.56 05:09
8แบบรายงานเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย ปี 55 26 มิ.ย.55 15:50
9ข้อมูลจำนวนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในฐานข้อมูล HosXp Data Center เมษายน ๒๕๕๕ 23 เม.ย.55 22:02
10รายงานผลการดำเนินการบริการสุขภาพใจผู้ประสบภัยนำท่วม 22 ก.ย.54 01:37
11การเลี้ยงลูกวัยรุ่น โดย นพ.ประยุกต์ เสรีเสถียร 4 ส.ค.54 08:07
12ฮออร์โมนเพศกับอารมณ์ โดยนายแพทย์ประยุกต์ เสรีเสถียร สถาบันนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว 26 พ.ค.54 14:32
13สุขภาพจิตวัยรุ่น โดยแพทย์หญิงวรรณพักต์ วิวัฒนวงศา 26 พ.ค.54 14:25
14แบบรายงานเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า กรณ๊ ON LINE ไม่ได้ 4 เม.ย.54 18:20
15การเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคจิตของสำนักงานประกันสังคม 3 เม.ย.54 13:48
16ยุทธการกำจัดความเครียด 16 ต.ค.53 22:26
ทั้งหมด : 16 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0