หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ประเมินความพึงพอใจ 62

  เมนูหลัก

  Op Refer ข้ามจังหวัด
ค่าใช้จ่าย OP Refer ปี56-62 (02-09-62)
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี58_10-3-59
รายงาน Dx Op Refer ข้ามจังหวัด ปี57_27-1-58
รายงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer ปี 56/57
หักเงินยอดผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด OP Refer 57 งวด 5705
ตรวจสอบสถานการอนุมัติข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 (29-1-57)
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี55/56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่15-1-57
ข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย OP ต่างจังหวัด ปี 56 ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/6/2556
ข้อมูลตัดยอด ณ วันที่ 30/5/2556
ทั้งหมด

  รายงานเพื่อการบริหารจัดการ ระบบ e-Claim
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี62แยกหน่วยบริการ 26-07-62
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2562
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี61แยกหน่วยบริการ 23-12-61
ผู้ป่วยใน RW ADJRW และค่า CMI ปี60 แยกหน่วยบริการ 25-10-60
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2560
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2559
คู่มือชดเชยปีงบประมาณ2558
6.1ส่งข้อมูลทันเวลา IP
6.2ส่งข้อมูลทันเวลา 0P
5.2ข้อมูลติด C OP
ทั้งหมด

  OP Refer ในจังหวัด
ปี62 ข้อมูล กรกฏาคม ปี 62 ณ 05-09-62 (Rate 700)
ปี62 ข้อมูล มีนาคม ปี 62 ณ 07-05-62 (Rate700)
ปี62 ข้อมูล ธันวาคม ปี 61 ณ 12-02-62 (Rate700)
ราคายาปฏิชีวนะ 14 รายการ
แบบ นค.1สสจ. ยาปฏิชีวนะ 14 รายการ (62)
แบบ นค.1สสจ.ค่าใช้จ่ายสูงตรวจพิเศษ(62)
ปี61 ข้อมูล กันยายน ปี 61 ณ 23-05-62 (Rate Group)
แจ้งจ่ายหนี้กรณี(Op refer) ต.ค.- ม.ค. 61
ปี60 ข้อมูล ตุลาคม-กันยายน ปี 60 ณ 15-11-60 (ปัดเศษ)
สรุป เงิน Op refer แต่ละปี 56-61
ทั้งหมด

  จัดสรร Refer Back
งบประมาณจัดสรรหน่วยบริการกรณีส่งผู้ป่วยกลับ 55-57
ทั้งหมด

  วิเคราะห์ CMI
ปี62วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 62 (ณ 07-06-62 )
ปี61วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 61 (ณ 2-01-62 )
ปี60วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 60 (ณ 08-11-60 )
ปี59วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 59 (ณ 01-12-59 )
ปี58วิเคราะห์ CMI 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 58 (ณ 14-11-58)
CMI 3 ปี 55 56 57 58 59
วิเคราะห์ RW ก.ย.57 (ณ 24 ธ.ค. 57)
Sum AdjRW ก.ย. 52
วิเคราะห์ RW ก.ย. 56 (ณ.25 ธ.ค.56)
วิเคราะห์..ก.ย.. 55 ครบทุกหน่วยบริการ
ทั้งหมด

  CMI โปรแกรมระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ จาก สำนักบริหารการสาธารณสุข
CMI ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ PHDB 19-12-59-03-59
ทั้งหมด

  ข้อมูล Refer (data center)
ข้อมูลRefer 57
ทั้งหมด

  กองทุนไต
หน่วยบริการ HD ปี62
ข้อมูล DIAGNOSIS_IPD 30-10-58
ข้อมูลกองทุนไต58
ข้อมูลผู้ป่วยไต 26-10-58
รายงานการโอนเงินกองทุนไต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ07 กันยายน 58
คู่มือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไต
ข้อมูลผู้ป่วยไตจังหวัดพรนะครศรีอยุธยา ณ 14 ตุลาคม 2556
ทั้งหมด

  กองทุนแรงงานต่างด้าว
รายงานการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รายอำเภอ ปี2562
สิทธิประโยชน์ต่างด้าว
ฟอร์ม นค.1
ชุดสิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง ต่างด้าว
ฟอร์ม นค 2 ต่างด้าว
อัตราการจ่ายเงินต่อรายคนไข้ต่างด้าว
ทั้งหมด

  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ตัวอย่างการคำนวน LTC
คู่มือโปรแกรมใหม่
ขั้นตอนสมัครเข้าร่วม LTC
ขั้นตอนการบริหารLTCสำหรับ อปท.
ขั้นตอนการบริหาร LTCสำหรับหน่วยบริการ
การสมัครขอใช้โปรแกรม
การใช้งานโปรแกรม LTC
อปท
หน่วยบริการ
เอกสารLTC
ทั้งหมด

  กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
การเบิกชดเชยค่าบริการทาการแพทย์บุคคลทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ทั้งหมด

  กองทุนประกันสังคม
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาล
แบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทน
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน กรณีทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาล
บันทึกความร่วมมือ กรณีทันตกรรม
การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นค่าตอบแทนของหน่วยงานบริการ
รายการเหมาจ่ายหัตถการหัวใจ รพ.ราชธานี
ทั้งหมด

  กองทุนฟื้นฟู
รวมกฎระเบียบบริหารกองทุนUC-ปี61_เล่ม3_RH
ผังแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ปี 2562
คู่มือบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 61_เล่ม1_Rehabilitation
คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ_ปี61_เล่ม2_RH
คู่มือ ท_74
คู่มือบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
ผังแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ปี 2562
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561
คู่มือเฉพาะงบฟื้นฟู-ปี-2559
คู่มือบริหารกองทุน_60
ทั้งหมด

  ประชุมสัมนา
เอกสารประชุม CFO 20 ส.ค.62
เอกสาร CFO 24 พฤษภาคม 2562
เอกสารประชุมประกันสังคม ครั้งที่ 2(14-5-62)
อบรม CFO 28 มีนาคม 2562
เอกสาร CFO 21-3-62
โครงการพระสงฆ์ 25 ม.ค. 62
เอกสารประกอบการประชุมPP111218
เอกสาร 2P safty 23- 24 กรกฎาคม 61
รวมผังโครงสร้าง ICS จังหวัดอยุธยา
1_สรุปรายงานครั้งที่1_เพื่อประชุมครั้งที่2 (22-6-61)
ทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการอุทธรณ์การจ่าย
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
หนังสือแจ้งแนวทางการแก้ไขข้อมูล_FeeSchedule
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผู้ป่วยวิกฤต(ฉบับที่2)
นำเสนอPP62_กวป_แก้ไข27ธค61
รวมตัวชี้วัดQOF62
PP Fee Schedule
ประกาศกองทุนท้องถิ่น 61
ทะเบียนหน่วยเข้า-ออก-เปลี่ยนประเภท ปีงบ 62
นำเสนอ กวปQOF61_260761

ทั้งหมด


  งบค่าเสื่อม
แจ้งผลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าเสื่อม ปี62 สสอ.อยุธยา 42,000 บาท
แจ้งผลขออนุมัติขยายเวลาค่าเสื่อมปี 61 รพ.ภาชี 812,629 บาท
คู่มือปฏิบัติงานค่าเสื่อม
ตย.ทะเบียนคุมผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปี6...
ซักซ้อมความเข้าใจสปสชงบค่าเสื่อม สธปี2561(คืนเงิน)
แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม ปี 2561-2652 ระดับหน่่วยบริการ ภาชี (252,500 บาท)
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม 10%) ปี63
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าเสื่อม 70% ปี 2562 รพ.วังน้อย (240,000 บาท)
แจ้งผลอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าเสื่อม 70% ปี 2562 รพ.ผักไห่ (18,000 บาท)
แจ้งผลการขอขยายเวลา(ค่าเสื่อม) ปี60 รพ.สมเด็จ
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2562
แจ้งจัดสรร QOF ปี 62
แจ้งโอนเงิน pp แรงงานต่างด้าว
สรุปจัดสรรQOF62
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2561
หนังสือแจ้งจัดสรรเงินตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)ปี2561
แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 61
แจ้งการโอนเงินเขตพื้นที่รอยต่อ ปี60
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดการโอนเงินQOF60
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_สสอ
แจ้งจัดสรรงบจ่านตามตัวชี้วัด_QOF_ปี60_รพ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 สสอ
แจ้งการโอนเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ค่าเสื่อม ปี 2558-2560 รพ
แจ้งจัดสรรแพทย์แผนไทย60
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_สสอ
แจ้งการสนับสนุนค่าบริการLTC_รพ
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2559
การบริหารจัดการหนี้สินของหน่วยบริการ OP refer 2559
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_สสอ
แจ้งจัดสรรQOFงวด2_รพ
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 4 ปี 2559
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_สสอ
แจ้งจัดสรรไข้หวัดใหญ่_รพ
การตามจ่ายหนี้ OP Refer ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัดฯ (ตุลาคม 58 - มิถุนายน 59)
แจ้งการโอนเงินงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล ครั้งที่ 3 ปี 2559
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_รพ.pdf
จัดสรรค่าบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_สสอ.pdf
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2558
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _สสอ
สรุปคะแนนOPPP_58 OPPP Individual งวด3-4
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 2 ปี 2558 _รพ
สรุปคะแนน QOF 58_Saraburi_Update
แจ้งโอนQOF_รพ
แจ้งโอนQOF_สสอ
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 รพ.
แจ้งจัดสรรงแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ผลงาน58 สสอ.
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลครั้งที่ 1 ปี 2558
แจ้งจัดสรรงบประมาณหน่วยบริการกรณีการส่งตัวผู้ป่วยกลับ ปี 58 รพ.
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2557
แจ้งโอนเงินแพทย์เวชศาสตร์_อยุธยา 640,000 บาท
รายละเอียดสปสชโอน OPPP Individual Data 3 งวด 12,160,016.02 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_สสอ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงิน TB_อยุธยา 91,049 บาท
แจ้งโอนเงินท้องถิ่น_รพ.มหาราช 95,150 บาท
แจ้งโอนเงินไต_อยุธยา 18,000 บาท
แจ้งโอนเงินไต_เสนา 92,000 บาท
แจ้งโอนเงินงบสนับสนุน_เสนา1,081,380.52 บาท
แจ้งโอนงบสนับสนุ_เสนา1,063,891.28 บาท
แจ้งโอนเงิน TSH_รพ.ทุกแห่ง
ทั้งหมด

  ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/UC
ประกาศกระทรวง สธ.ม44
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว (13 สิงหาคม 2556)
หลักเกณท์การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการดูแลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว(6 สิงหาคม 2556)
ทั้งหมด

  คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2562 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี 2561 บทที่1_ การบริหารภาพรวม
ปี 2561 บทที่2_ งบเหมาจ่ายรายหัว
ปี 2561 บทที่3_ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และวัณโรค
ปี 2561 บทที่4_ งบบริการไตวายเรื้อรัง
ปี 2561 บทที่5_ งบบริการโรคเรื้อรัง (เบาหวานความดัน)
ปี 2561 บทที่6_ งบบริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี 2561 บทที่7_ งบPCC
ปี 2561 บทที่8_ บทบาทสปสช.ส่วนกลางและเขต
คู่มือบริหารกองทุน ปี 2560 เล่ม 1_งบเหมาจ่ายและผู้สูงอายุ
ทั้งหมด

  รายการโอนเงินปีงบประมาณ 2556
แจ้งโอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual งวด 2ปี 56(1,978,631 บาท)
โอนเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual ล่วงหน้าปี 56(1,751,198.83 บาท)
รายละเอียด Point 6 เดือน ข้อมูลที่ส่งเดือน ส.ค. 55 - ม.ค. 56 (440,462.57)
แจ้งยอดจัดสรรP4P56Payment
แจ้งจัดสรรเงินสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Performance 1/56 (440,462.57 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 3 (124,111,082.28 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในสังกัดปี 2556 จัดสรรล่วงหน้างวดที่ 1 ครั้งที่ 3 (766,132.49 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก งวดสุดท้ายปี 2554 (10,352,515.58 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับการตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกปี 2555 (26,785,325.50 บาท)
แจ้งจัดสรรเงินและโอนเงินสำหรับสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบส่งต่อปี 2555 (1,000,000 บาท)
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลด
คู่มือDRGsIndex v6
Thai Drg v6
นำเสนอตรวจสอบภายใน
(แบบประเมิน)ประชุมคณะกรรมการ 2P Safety ระดับอำเภอ รพสต.ติดดาว (เป้าหมายระดับ 5ดาว) 22 มีนาคม 2561
PersonnelSafetyGoals
SIMPLEPatientSafetyGoal
เอกสารประชุม ความเสี่ยง 22-3-61(คุณเจษฎา)
เอกสารประชุม 2 P Safety ayutthaya 22-3-61 (คุณเจษฎา)
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ผลการประเมินตนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 61
ทั้งหมด

  เอกสารประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุน 56
สรุปผลงานและการจัดสรรเงินP4Pงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี2556
นำเสนอประชุมวังยาว 3-4 ธันวาคม 55
การบริหารจัดการงบกองทุน 7แพทย์แผนไทย
การบริหารจัดการงบกองทุน 6ทันตกรรม
การบริหารจัดการงบกองทุน 5คุณภาพและตรวจสอบบริการ
การบริหารจัดการงบกองทุน 4IT
การบริหารจัดการงบกองทุน 3 pptonto
การบริหารจัดการงบกองทุน 2เสนอบริ
การบริหารจัดการงบกองทุน 1อ.ชลอ
ทั้งหมด

  เอกสารCKD Clinic ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (กรุงศรีริเวอร์)
สถานการณ์_พญ.ธิติยา พัววิไล
ชะลอไตเสื่อม_นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณศุภชัย
งานคุณหมอ_พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
CKD guideline_พญ.ธิติยา พัววิไล
โรคไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง_นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย
ทั้งหมด

  งาน Audit เวชระเบียน
ผลตรวจประเมินคุณภาพเวชระบียน ปี 2561
สรุปผลการตรวจสอบ_Coding_2560_All(25601212) AY
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม 3 กองทุน ปี 2560
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์2557
การประเมินSACA2555
คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ ปี 56
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน 54
เปรียบเทียบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 53/54
ผลการตรวจประเมินคุณภาพเบาหวานหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ 54
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 53
ทั้งหมด

  จำนวนผู้เยี่มมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 พ.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
 
นายประกิจ  โพธิอาศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 


  ภาพกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลอุทัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลเสนา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด ประชุมติดตามหน่วยบริการทีีมีปัญหาทางคุณภาพบัญชีและหน่วยบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ณ โรงพยาบาลบางซ้าย

ทั้งหมด


  เอกสาร CKD โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แบบคัดกรองผู้ป่วย CKD รายใหม่เบื้องต้น
From CKD
Chronic Kidney Disease Follow UP
มาตรฐานตัวชี้วัด CKD Clinic โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
PPt พี่นก
Drug-induced nephrotoxicity present
แผนพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไตเขต 4
Target of DM vs HT 27-06-14
Counseling RRT(new) Compatibility Mode (2)
ทั้งหมด

  เอกสารบรรยาย งบ UC ปี57วรบุรี (27 พ.ย. 57)
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2557
การบริหารงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2557 และการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขต
การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557
การบริหารกองทุนกรณีผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2557
การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) เครือข่ายบริการที่ 4
การคำนวณเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. 2557
ทั้งหมด

  บริหารการเงินการคลัง(CFO)
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน สิงหาคม 62
Planfin เดือน สิงหาคม 62
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน ก.ค.62
Planfin เดือน กรกฏาคม 62
สรุปผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และผลการดำเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ +/-5 ไตรมาส 3/2562 ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ประชุม กวป CFO ระดับจังหวัด_31 ก.ค.62
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน มิ.ย.62
Planfin เดือน มิถุนายน 62
วิกฤติการเงินการคลัง เดือน พ.ค.62
Planfin เดือน พฤษภาคม 62
ทั้งหมด

  Budget Report
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 61 ณ 24-10-61
NHSO Budget ปี61 22-10-61
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 60 ณ 31-08-60
สรุปยอดเงินงบประมาณปี 59 ณ 05-10-59
NHSO Budget ปี59 05-10-59
ทั้งหมด

  ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน(งบค่าเสื่อม)
งบค่าเสื่อม ปี 62
รายงานการใช้จ่ายเงินงบค่าเสื่อม 57-58-59-60-61 (27-02-61)
ทั้งหมด

  กองทุน IP
IP 62 Baserateจ่าย (02-09-62) ปรับค่า K
IP 61 Baserateจ่าย 30-10-61 ปรับค่า K
IP 61 Baserateจ่าย 01-05-61
IP 60 Baserateจ่าย 05-09-60
ข้อมูล IP 6 เดือนแรกปี 2560
ทั้งหมด

  ข้อมูลประชากรUC
รายงานความครอบคลุมปี 2562
ยืนยันข้อมูลFix Cost
ยืนยันข้อมูลเตียง
ข้อมูลประชากร ณ เมษายน 2562
(Fixed Cost)+จัดสรรจริง 18-07-62)
รายงานความครอบคลุม ปี2561
โอนเขตรอยต่อ61
โอนเขตรอยต่อ60
รายงานความครอบคลุมปี 2560
ข้อมูลประชากร ณ เมษายน 60
ทั้งหมด

  แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มซ้อม-ส่วนการเงิน-ภัยพิบัติ 11-7-61
การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์(ค่าเสื่อม)61
From_เสนอสนับสนุนเงินค่าเสื่อมปี61_20%
From_รายการเงินค่าเสื่อมปี61_70%
แบบฟอร์มซ้อม-ส่วนการเงิน-ภัยพิบัติ 10-8-60
From_งบเหลือจ่ายปี58_เปลี่ยนแปลง60
From_สัญญาประนีประนอม
From_ขอรหัสผ่านใหม่
From_คำขอมาตรา41
Form_Username_Password
ทั้งหมด

  วิเคราะห์อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย
กราฟ/อัตราการครองเตียง/การใช้เตียง/วันนอนเฉลี่ย 60 _19-06-61
สำรวจข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลปี58-60_อยุธยา12-12-60
ทั้งหมด

  งบโอนเอกชน 58
งบโอนเอกชน ณ 16-10-58
งบ UC รายกองทุน nhso_7-9-58
ทั้งหมด

  ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
สรุปการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2559
ประเภทหน่วยบริการปี 2559_ 31-3-59
รวมบุคลากรในหน่วยบริการ จากการขึ้นทะเบียน59
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2559
สรุปผลประเมินขึ้นทะเบียนปี2558-ล่าสุด
ทั้งหมด

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0