User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month มกราคม 2561 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
รูปภาพกิจกรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 
วันที่ 17 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างทีมผู้บริหารและทีมกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ณ บริเวณสนามเปตอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีไอเอและรักษาด้วยวิธีจี้เย็น โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 10 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยกระทรวงสาธารณสุข Happy Home Day โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส เพื่อสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงอาคารกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 ในโอกาสเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 8 มกราคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกรุงศรี 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 ธันวาคม 2561   นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการยุติปัญหาวัณโรคแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มกราคม 2561  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 6 รอบ 72 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญญาโสภโณ) โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 3 มกราคม 2561  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม ในโอกาสเดียวกันเป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีสามัคคีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 104 ปี พิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12 / 2560 ในโอกาสเดียวกันเป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัล ส้วมสาธารณะระดับเขต ปี 2560 และสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2560 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต  หยุดคอร์รับชัน ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ธันวาคม โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดศูนย์การยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation center for Ending TB : NOC - TB) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด (CFO) เพื่อนำเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง ผลการดำเนินงาน Planfin และการจัดทำ ONE PAGE REPORT การเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจะงหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานนิเทศบูรณาการสัญจร ปี 2561 โซนนาคราชซ้าย ประกอบด้วย อำเภอเสนา,อำเภอผักไห่,อำเภอบางซ้าย,อำเภอลาดบัวหลวง ณ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ครั้งที่1/2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560  นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานนิเทศบูรณาการสัญจร ปี 2561 โซนเสื้อใต้ ณ โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมนิเทศบูรณาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โซนสิงห์เหนือ ประกอบด้วย  6 อำเภอ ได้แก่ ท่าเรือ ภาชี นครหลวง บางปะหัน  มหาราช บ้านแพรก ณ โรงพยาบาลท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประธานในการจัดกิจกรรม การประกวด The best to be number oneในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ในโอกาศเดียวกัน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกีรยติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและชมการแข่งขัน ณ เวทีกลางอุทธยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 พร้อมเข้ารับรางวัลชนะเลิศขบวนการแต่งกายชุดไทยสมัยย้อนยุค โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี ในโอกาสเดียวกันได้เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมอาหารอิ่มอร่อย ถนนอาหารปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya food street และมอบป้ายร้านอาหารปลอดภัย ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาสาสมัครภาคประชาชน ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียงในตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด : 1334 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [Next] [Last Page]