ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 27 Mar 2019 6:35:25 +07:0026-03-62-1 นายร่วมต้อนรับคุณขนิษฐา ที่อ.นครหลวงวันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ในโอกาส ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190326-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190326-1/001.JPGTue , 26 Mar 2019 0:00:00 +07:0025-03-62-2 นายเป็นประธานประชุมนักศึกษาแพทย์ พยาบาลวันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสรุปผลฝึกงานทั้งปีนิสิตแพทย์ และปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190325-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190325-2/001.JPGMon , 25 Mar 2019 0:00:00 +07:0025-03-62 นายประชุมเผชิญแผนฉุกเฉินวันที่ 25 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190325-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190325-1/001.jpgMon , 25 Mar 2019 0:00:00 +07:0022-03-62ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ บางปะอินวันที่ 22 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ อำเภอบางปะอิน โดยมี พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 220 รูป ในเขตอำเภอบางปะอินเข้าร่วมโครงการ ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190322-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190322-1/001.jpgFri , 22 Mar 2019 0:00:00 +07:0019-03-62-4 นายประชุมซ้อมแผนอัคคีภัยวันที่ 19 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานประชุมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับสรุปแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ด้านบุคลาการทางการแพทย์,อุปกรณ์ทางการแพทย์,สถานที่รองรับผู้ประสบเหตุ,อุปกรณ์ดับเพลิง,ทางหนีไฟและเส้นทางการจราจรรอบโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาก่อนซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190319-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190319-4/001.JPGWed , 20 Mar 2019 0:00:00 +07:0019-03-62-3 นายเป็นประธานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดวันที่ 19 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นทุกสาขา หน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190319-41/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190319-41/001.JPGTue , 19 Mar 2019 0:00:00 +07:0018-03-62-2 นายประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นกับกกบวันที่ 18 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO Conference ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190318-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190318-2/001.JPGMon , 18 Mar 2019 0:00:00 +07:0015-03-62-4 นายประชุม eocวันที่ 15 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(EOC) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190315-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190315-4/001.JPGFri , 15 Mar 2019 0:00:00 +07:0015-03-62-3 นายเข้าร่วมถึงโครงการพรสงฆ์วันที่ 15 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ ณ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190315-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190315-3/026.JPGFri , 15 Mar 2019 0:00:00 +07:0012-03-62-2 นายประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นวันที่ 12 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม VDO Conference สถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ร่วมกับส่วนภูมิภาค โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190312-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20190312-2/001.JPGTue , 12 Mar 2019 0:00:00 +07:00