ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSat , 21 Jul 2018 16:56:46 +07:0020-07-61-3 นพสสจ.ประธานเปิด eocวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) กรณีไข้เลือดออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180720-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180720-3/001.JPGFri , 20 Jul 2018 0:00:00 +07:0019-07-61-2 นพ.สสจ ร่วมวีดีโคอนเฟอร์เร้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Vdo conference ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการป้องควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3/2561 โดยมี น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180719-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180719-2/001.JPGThu , 19 Jul 2018 0:00:00 +07:0019-07-61-1 นพ.สสจ. ประธานประชุม aarวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานสรุปการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Functional Exercise ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Revievv) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมซ้อมแผน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180719-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180719-1/001.JPGThu , 19 Jul 2018 0:00:00 +07:0017-07-61-3 นพ.สสจประธานเปิด eoc ไข้เลือดออกวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180717-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180717-3/001.JPGTue , 17 Jul 2018 0:00:00 +07:0017-07-61-2 นพสสจ.ประธานประชุม กกบวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180717-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180717-2/001.JPGTue , 17 Jul 2018 0:00:00 +07:0013-07-61-4 นพสสจ.ร่วมงานทูบีนัมเบอร์วัน เมืองทองวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม To be number ONE ในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนบางปะหัน ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 และศูนย์ฝึกและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชมรม to be number ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำเสนอผลงานจังหวัด To be number ONE ณ Hall 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180713-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180713-4/001.jpgMon , 16 Jul 2018 0:00:00 +07:0011-07-61-1 นพสสจ เป็นประธานฝึกซ้อม eocวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Functional Exercise ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Revievv) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมซ้อมแผน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180711-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180711-1/001.JPGWed , 11 Jul 2018 0:00:00 +07:0005-07-61-1 นพสสจ.ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ และ รณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ วัดประสาท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180705-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180705-1/001.JPGMon , 09 Jul 2018 0:00:00 +07:0002-07-61-2 ประชุมกวปวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6 / 2561 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180702-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180702-2/001.JPGMon , 02 Jul 2018 0:00:00 +07:0002-07-61-1 ประชุมผู้บริหารเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน มิถุนายน โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180702-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180702-1/001.JPGMon , 02 Jul 2018 0:00:00 +07:00