ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thFri , 18 Aug 2017 23:31:11 +07:0015-08-60-2ประชุมกกบวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170815-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170815-2/001.JPGTue , 15 Aug 2017 0:00:00 +07:0015-08-60-1ปลูดอกดาวเรืองวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกิจกรรมรณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง และรับมอบกล้าดอกดาวเรือง "ปลูกดอกดาวเรือง บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170815-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170815-1/001.JPGTue , 15 Aug 2017 0:00:00 +07:0012-08-60-1วางพานพุ่มวันแม่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าหอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170812-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170812-1/001.JPGTue , 15 Aug 2017 0:00:00 +07:0011-08-60-1 รับสธนวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมรับฟังสรุปผล การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธย​ า http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170811-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170811-1/001.JPGTue , 15 Aug 2017 0:00:00 +07:0010-08-60-1ต้อนรับผู้ตรวจวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170810-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170810-1/001.JPGTue , 15 Aug 2017 0:00:00 +07:0009-08-60ซ้อมแผนฯวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC โดยมีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170809-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170809-1/001.JPGThu , 10 Aug 2017 0:00:00 +07:0007-08-60-2งานมหกรรมสุขภาพ4.0วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0"(Share & Learn to Smart Region 4.0) และเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170808-4/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170808-4/002.JPGMon , 14 Aug 2017 0:00:00 +07:0007-08-60 รับนายก บางบาล​วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึงเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170807-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170807-1/001.JPGTue , 08 Aug 2017 0:00:00 +07:0003-04-2560 นายเป็นประธานฝึกซ้อมแผน รร.กรุงศรีวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review) โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170803/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170803/001.JPGFri , 04 Aug 2017 0:00:00 +07:0002-08-2560 ซ้อมแผนที่สสจ.วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์ EOC โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170802/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20170802/001.JPGFri , 04 Aug 2017 0:00:00 +07:00