ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 23 Oct 2017 16:53:33 +07:0021-10-60-1 นายแพทยืประชุมงาน eoc พระราชพิธีวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Video Conference การเตรียมความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171021-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171021-1/001.JPGSat , 21 Oct 2017 0:00:00 +07:0020-10-60-2 นพ.สสจ friday morning talk วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (Friday morningTalk) กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งบรรยากาศในการพบปะครั้งนี้ มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171020-2/001.JPGFri , 20 Oct 2017 0:00:00 +07:0020-10-60-1 นพ.สสจประธานการประชุม eoc พิทยธาราวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิทยธารา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​​ ​http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171020-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171020-1/001.JPGFri , 20 Oct 2017 0:00:00 +07:0019-10-60-2 ถวายภัตราหารเพลวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 94 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171019-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171019-2/001.JPGThu , 19 Oct 2017 0:00:00 +07:0019-10-60 นายประชุม eocวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม Video Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ​ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171019-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171019-1/001.JPGThu , 19 Oct 2017 0:00:00 +07:0018-10-60 บางปะหันวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ความเสียหายจากภาวะอุทกภัยของหน่วยบริการ รพ.สต.พุทเลา, รพสต.ทับน้ำ และ รพ.สต.เสาธง นพ.พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน, นายสำเนาว์ ศรีงาม สาธารณสุขอำเภอบางปะหัน และคณะ จนท.คปสอ.บางปะหัน โดยมี นพ.พงศกร อมรชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะหัน,นายสำเนาว์ ศรีงามสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน และคณะ จนท.คปสอ.บางปะหัน ให้การต้อนรับ อำเภอบางบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171018-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171018-2/001.jpgThu , 19 Oct 2017 0:00:00 +07:0018-10-60 ทิปโก้วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นพ.รณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย, ทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการอาหารบรรจุภัณฑ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับฟังการนำเสนอกระบวนการผลิตและชมพื้นที่ การผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์บริษัท ทิปโก จำกัด ณ โรงงานทิปโก ต.สนับทึบ อ.วังน้อย http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171018-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171018-1/001.jpgThu , 19 Oct 2017 0:00:00 +07:0017-10-60 เยี่ยมบางไทร วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และสังเกตการณ์ความเสียหายจากภาวะอุทกภัยของหน่วยบริการ รพ.สต.แคตก, รพ.สต.บ้านเกาะ และ รพ.สต.แคออก โดยมี นายอนันต์ ประเสริฐทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอบางไทร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171017-6/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171017-6/001.jpgThu , 19 Oct 2017 0:00:00 +07:0017-10-60-1 นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการบริหาร กกบ.วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171017-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171017-1/001.JPGTue , 17 Oct 2017 0:00:00 +07:0013-10-60-1 นพ.สสจ.ร่วพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171013-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20171013-1/001.JPGMon , 16 Oct 2017 0:00:00 +07:00