ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thSat , 22 Sep 2018 20:51:54 +07:0020-09-61 นพสสจ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไข้เลือดออกวันที่ 20 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180920-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180920-2/001.JPGThu , 20 Sep 2018 0:00:00 +07:0018-09-61 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความสุขในการทำงานวันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผาสุกในการทำงาน "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อช่วยเพิ่มพลผลิตขององค์กรและปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180918-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180918-2/002.JPGThu , 20 Sep 2018 0:00:00 +07:0018-09-61-1 คอนเฟอร์เร้น วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม VDO conference เพื่อติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โปลิโอ วัณโรค และระเบียบกระทรวงการจัดการข้อมูล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180918-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180918-1/001.JPGTue , 18 Sep 2018 0:00:00 +07:0012-09-61-2 นายเข้ารับเข็มคนดีสาธารณสุขวันที่ 12 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี และสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับการทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180911-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180911-2/100.JPGThu , 20 Sep 2018 0:00:00 +07:0011-09-61-1 นพ.สสจเข้าร่วมประชุม งานวิจัยปี 61 r2r เชียงใหม่วันที่ 11-14 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ เพื่อมุ่งสู่ Health Care 4.0 และงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180911-3/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180911-3/001.JPGMon , 17 Sep 2018 0:00:00 +07:0010-09-61-2 นพสสจ.ประธานประชุม กกบวันที่ 10 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180910-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180910-2/001.JPGMon , 10 Sep 2018 0:00:00 +07:0010-09-61-1วันที่ 10 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า:แนะประชาชนดูแลตนเอง...ห่างไกลโรคที่มากับน้ำท่วม...รู้ไว้...ป้องกันได้ และ หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180910-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180910-1/001.JPGMon , 10 Sep 2018 0:00:00 +07:0005-09-61 ประชุม กกบ. วันที่ 5 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180905-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180905-1/001.JPGWed , 05 Sep 2018 0:00:00 +07:0003-10-61-1 นพ.สสจ.ดูงานแม่สอดวันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.)" รพ.แม่สอด และร่วมประชุมแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ (ศบต.) พร้อมรับฟังแนวทางการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181003-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181003-1/101.JPGThu , 06 Sep 2018 0:00:00 +07:003-9-61-1 อธิบดี วันที่ 3 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180903-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20180903-1/001.jpgMon , 03 Sep 2018 0:00:00 +07:00