ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 17 Dec 2018 4:18:21 +07:0014-12-61-1 นายต้อนรับรองปลัด ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการหน่วยแพทยืเคลื่อนที่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นายอำเภอบางซ้าย,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเยี่ยมชม“โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181214-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181214-1/001.JPGFri , 14 Dec 2018 0:00:00 +07:0013-12-61-2 ประชุม ม41วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอนันต์ จันทรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181213-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181213-2/001.JPGThu , 13 Dec 2018 0:00:00 +07:0013-12-61-1 ประชุมเตรียมนิเทศงานบูรณาการสัญจร 2562วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมเตรียมนิเทศงานบูรณาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181213-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181213-1/001.JPGThu , 13 Dec 2018 0:00:00 +07:0012-12-61-2 นายประธานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายอำเภออุทัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181212-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181212-1/001.JPGThu , 13 Dec 2018 0:00:00 +07:0012-12-61-1 นายเป็นประธานประชุมประกันสังคมวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181211-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181211-1/001.JPGThu , 13 Dec 2018 0:00:00 +07:0010-12-61-1 นพ.สสจให้การต้อนรับผู้ว่าในโอกาสเป็นประธาน to beวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธาน กิจกรรมการประกวด THE BEST TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2019 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181210-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181210-1/001.JPGWed , 12 Dec 2018 0:00:00 +07:0009-12-61-1 ปั่นอุ่นไอรักวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181209-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181209-1/001.JPGWed , 12 Dec 2018 0:00:00 +07:0007-12-61-1 งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม เดินขบวนและพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181207-1/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181207-1/001.JPGWed , 12 Dec 2018 0:00:00 +07:0006-12-61-5 นายแพทย์สสจ ร่วมรณรงค์คอรับชั่นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรม ฌ ห้องประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-5/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-5/001.jpgFri , 07 Dec 2018 0:00:00 +07:0006-12-61-2 นายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคม วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-2/index.phphttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/bgallery/20181206-2/001.JPGThu , 06 Dec 2018 0:00:00 +07:00