User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลลาดบัวหลวง อภิชาติ17 ก.ย.62 15:07
2คู่มือการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภคพร16 ก.ย.62 16:42
3ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 ภคพร16 ก.ย.62 16:38
4ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ รุ่นที่ 2-3 วรรณภรณ์13 ก.ย.62 16:31
5ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒ พัชชรี11 ก.ย.62 08:54
6ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสสอ.บางไทร ยุพิน9 ก.ย.62 09:01
7รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ยุพิน6 ก.ย.62 16:29
8ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุชาติ6 ก.ย.62 16:05
9หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรค พัชรี4 ก.ย.62 16:06
10ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานชำนาญการพิเศษลง (ปัทมปิยะ บัวขาว) ชิชนาฏ4 ก.ย.62 15:03
11หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่...ในช่วงฤดูฝน พัชรี4 ก.ย.62 14:34
12หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนกินอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอทุกวัย ป้องกันภัยเงียบจากโรคกระดูกพรุน พัชรี4 ก.ย.62 14:34
13ขอเลื่อนวันงดรับผู้ป่วยมะเร็งเด็ก พัชชรี29 ส.ค.62 15:58
14ขอเชิญเข้ารับอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ" และเรื่อง "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรคNCDs" พัชชรี29 ส.ค.62 15:41
15เชิญประชุมวิชาการ ลัคณา29 ส.ค.62 15:29
16ขอเชิญประชุมวิชาการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ลัคณา29 ส.ค.62 15:18
17ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สุชาติ29 ส.ค.62 14:47
18ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ ลลิตา29 ส.ค.62 09:13
19ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยสสอ.บางไทร ยุพิน28 ส.ค.62 16:25
20หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนประชาชนกรุงเก่า...ดูแลสุขภาพหัวใจห่างไกลโรค พัชรี28 ส.ค.62 09:49
21หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ดูแลตนเอง...“รับมือภัยแล้ง” พัชรี28 ส.ค.62 09:49
22ประชาสัมพันธ์ "การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๒ พัชชรี23 ส.ค.62 12:23
23ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สุชาติ23 ส.ค.62 08:59
24ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม พัชชรี22 ส.ค.62 15:51
25ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม พัชชรี22 ส.ค.62 15:50
26ประชาสัมพันธ์ เนื้อร้องและทำนองเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" จักรพันธุ์21 ส.ค.62 10:32
27ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ พัชชรี20 ส.ค.62 09:46
28ประกาศการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(ศุภชลาลัย) ชิชนาฏ16 ส.ค.62 13:54
29ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลลิตา16 ส.ค.62 08:31
30ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สุชาติ15 ส.ค.62 13:47
ทั้งหมด : 2747 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [Next] [Last Page]