User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
มติประชุมกระทรวงและรายงาน
การประชุมกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
มติการประชุมผู้บริหารเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุม คปสข.
ทั้งหมด
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สปสช.
    ปี 2558 1 เมย.57-31 มีค.58
    ปี 2559 1 เมย.58-31 มีค.59
    ปี 2560 1 เมย.59-31 มีค.60
ภาพรวม QOF ระดับเขตแยกรายจังหวัด
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
    ปี 2558
    ปี 2559
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

previous year previous month มกราคม 2561 next month next year
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลัยพรรณ17 ม.ค.61 11:29
2ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สุรีย์พร17 ม.ค.61 08:38
3ประชาสัมพันธ์โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มณทิพย์16 ม.ค.61 10:20
4หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะ 7 วิธีเลี้ยงลูกถูกวิธี จักรพันธุ์15 ม.ค.61 15:33
5ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สุรีย์พร11 ม.ค.61 13:31
6ประชาสัมพันธ์ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย สุรีย์พร11 ม.ค.61 13:27
7ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา นันทยา11 ม.ค.61 11:13
8ประชาสัมพันธ์ Web Application สุรีย์พร5 ม.ค.61 13:40
9ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลัยพรรณ28 ธ.ค.60 16:56
10ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิต ม.ขอนแก่น มณทิพย์28 ธ.ค.60 15:32
11ประกาศชื่อผลงาน นันทยา26 ธ.ค.60 10:14
12ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มณทิพย์23 ธ.ค.60 13:19
13ขอเชิญร่วมกิจกรรมแมวมองประกวดชุดไทยในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก วรารัตน์22 ธ.ค.60 15:20
14ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย คั้งที่13 ลัคณา20 ธ.ค.60 10:02
15หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” พัชรี20 ธ.ค.60 09:48
16เชิญประชุมวิชาการเบาหวาน ลัคณา19 ธ.ค.60 16:09
17ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สถานีอนามัยตำบลลำตาเสา วรารัตน์19 ธ.ค.60 10:17
18ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช สุชาติ18 ธ.ค.60 12:13
19ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 24 วรารัตน์18 ธ.ค.60 11:09
20รายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ยุพิน13 ธ.ค.60 17:31
21ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)และผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) วลัยพรรณ13 ธ.ค.60 14:20
22ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษฯ วลัยพรรณ13 ธ.ค.60 13:36
23ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ดครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิตินันต์ 12 ธ.ค.60 16:26
24เชิญชวนร่วมงาน มหกรรมอาหารอิ่มอร่อย "ถนนอาหารปลอดภัย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" AYUTTHAYA FOOD STREET ในงานอยุธยามรดกโลก วันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าวัดพระราม (ตรงข้ามคุ้มขุนแผน) พัชรี8 ธ.ค.60 14:26
25หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะหลัก 4 ประการที่ประชาชนควรปฏิบัติ และ 5 ประการที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงอากาศแปรปรวน พัชรี8 ธ.ค.60 10:50
26หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ส่งความสุขปีใหม่... “เลือกกระเช้าปลอดเหล้า” ผู้รับปลอดภัย ผู้ให้เป็นสุข พัชรี8 ธ.ค.60 10:50
27โครางการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุลี6 ธ.ค.60 16:11
28รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ยุพิน6 ธ.ค.60 08:25
29หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 21 ปี ร่วมประกวด THE BEST TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ...ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท... พัชรี4 ธ.ค.60 15:40
30ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ) ศิวิไล30 พ.ย.60 09:49
ทั้งหมด : 2289 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [Next] [Last Page]