ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thFri , 21 Sep 2018 0:21:48 +07:00ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อ แต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.pdf 201809201646Thu , 20 Sep 2018 16:46:00 +07:00ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Cardiac Network Forum 11 : Sport Health for Smart Heart" จังหวัดบุรีรัมย์http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯ.pdf 201809201449Thu , 20 Sep 2018 14:49:00 +07:00ขอเชิญเข้าประชุมhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญเข้าประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์.pdf 201809201437Thu , 20 Sep 2018 14:37:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/28.อุบัติภัยช่วงอุทกภัย.docx 201809171537Mon , 17 Sep 2018 15:37:00 +07:00ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Asian Cancer Conferencehttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชุมวิชาการ Asian Cancer Conference.pdf 201809171321Mon , 17 Sep 2018 13:21:00 +07:00รับสมัครแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2562http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 34.pdf 201809120915Wed , 12 Sep 2018 9:15:00 +07:00ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/1459 3 sep 61.pdf 201809111123Tue , 11 Sep 2018 11:23:00 +07:00ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย และบางซ้ายhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อ ผอ.ชช.pdf 201809111022Tue , 11 Sep 2018 10:22:00 +07:00ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/11 256 2561 7 aug 61.pdf 201809110947Tue , 11 Sep 2018 9:47:00 +07:00การประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/084 2561 7 aug 61.pdf 201809110909Tue , 11 Sep 2018 9:09:00 +07:00