ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thMon , 17 Dec 2018 4:20:17 +07:00ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/3ประชาสัมพันธ์บทความฯ.pdf 201812141119Fri , 14 Dec 2018 11:19:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลทางจักษุ ครั้งที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม.pdf 201812141108Fri , 14 Dec 2018 11:08:00 +07:00อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง.pdf 201812141023Fri , 14 Dec 2018 10:23:00 +07:00รับสมัครทุนฝึกอบรม ณ ประเทศฝรั่งเศสhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ทุนฝรั่งเศส.pdf 201812141012Fri , 14 Dec 2018 10:12:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขผู้สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ.pdf 201812121141Wed , 12 Dec 2018 11:41:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/แนะประชาชน ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 60.jpg 201812121027Wed , 12 Dec 2018 10:27:00 +07:00ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกู้ชีวิตขั้นสูงhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ปชช.การอบรมกู้ชีวิตขั้นสูง.pdf 201812120930Wed , 12 Dec 2018 9:30:00 +07:00ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จารุวรรณ) http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (จารุวรรณ).pdf 201812120924Wed , 12 Dec 2018 9:24:00 +07:00ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม ๒๕๖๑"http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ.pdf 201812110926Tue , 11 Dec 2018 9:26:00 +07:00http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/42.กระเช้าปีใหม่.docx 201812061131Thu , 06 Dec 2018 11:31:00 +07:00