ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thWed , 27 Mar 2019 6:39:26 +07:00ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ.pdf 201903250925Mon , 25 Mar 2019 9:25:00 +07:00เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม (CLS)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/เชิญอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม.pdf 201903250920Mon , 25 Mar 2019 9:20:00 +07:00ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 62.pdf 201903201104Wed , 20 Mar 2019 11:04:00 +07:00ขอเชิญประชุมวิชาการดารดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน.pdf 201903201048Wed , 20 Mar 2019 10:48:00 +07:00ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2562http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2562.pdf 201903181055Mon , 18 Mar 2019 10:55:00 +07:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน2562.pdf 201903151025Fri , 15 Mar 2019 10:25:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...ดูแลตนเองให้ห่างไกลโรค...ในช่วงฤดูร้อน http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/9.โรคที่มากับฤดูร้อน.docx 201903151013Fri , 15 Mar 2019 10:13:00 +07:00ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/9ประชาสัมพันธ์สงผลงาน.pdf 201903141604Thu , 14 Mar 2019 16:04:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเองให้ห่างไกลวัณโรคhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/8.วัณโรค.docx 201903140916Thu , 14 Mar 2019 9:16:00 +07:00ขอเชิญอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICG-GCP)http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/วิจัย.pdf 201903131604Wed , 13 Mar 2019 16:04:00 +07:00