ข่าว rssRss XMLhttp://www.ayo.moph.go.thThu , 19 Sep 2019 1:58:43 +07:00ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลลาดบัวหลวง http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อ.pdf 201909171507Tue , 17 Sep 2019 15:07:00 +07:00คู่มือการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/Scan ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.pdf 201909161642Mon , 16 Sep 2019 16:42:00 +07:00ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/Scan ประชาสัมพันธ์ ม.รังสิต.pdf 201909161638Mon , 16 Sep 2019 16:38:00 +07:00ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ รุ่นที่ 2-3http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์กัญชา-25-26-กย62-EP1.jpg 201909131631Fri , 13 Sep 2019 16:31:00 +07:00ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลฯ.pdf 201909110854Wed , 11 Sep 2019 8:54:00 +07:00ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสสอ.บางไทรhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสสอ.บางไทร.pdf 201909090901Mon , 09 Sep 2019 9:01:00 +07:00รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง.pdf 201909061629Fri , 06 Sep 2019 16:29:00 +07:00ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวันคัดเลือก.pdf 201909061605Fri , 06 Sep 2019 16:05:00 +07:00หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนล้างมือถูกวิธี ...ห่างไกลโรคhttp://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/28.วันล้างมือโลก.docx 201909041606Wed , 04 Sep 2019 16:06:00 +07:00ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานชำนาญการพิเศษลง (ปัทมปิยะ บัวขาว) http://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/news/การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ปัทมปิยะ บัวขาว).pdf 201909041503Wed , 04 Sep 2019 15:03:00 +07:00