User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!

http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
ข้อมูลสถานการณ์น้ำอยุธยา
คลังข้อมูลน้ำ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)

   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Audit DC
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 58
   ผลการนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 59
   ทะเบียนข้อมูลรายบุคคลเพื่อการพัฒนา (DATA Exchange)
HDC Service กระทรวง
Data WareHouse
ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ Jamm
ระบบติดตามงบประมาณ Cockpit
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH)
ระบบการกำกับติดตามโครงการ สธ.58(PADME)
ระบบคลังกายอุปกรณ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลตามนโยบายเร่งด่วน
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านทันตกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านการพัฒนาระบบบริการ
ด้านอนามามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพื่อประชาชนทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
  ทั้งหมด
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
สรุปประชุม Admin 27/12/2559
สรุปประชุม Admin 15/11/2559
สรุปประชุม Admin 20/10/2559

ทั้งหมด

previous year previous month ธันวาคม 2561 next month next year
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
วิดีทัศน์
 
หมอชวนวิ่งกรุงเก่า 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักวิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวิ่งและส่งมอบ 4 คฑา ให้กับจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบคฑาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก โครงการหมอชวนวิ่ง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) สู่การปฏิบัติและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันครบรอบ 106 ปี โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ และเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 4 ประการ เพื่อรำลึกในวันครบรอบ 106 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระพุทธปัจมาธิราช,พระภูมิและพระไทร เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช),พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบกัน 23 พฤศจิกายน นี้ “หมอชวนวิ่ง” ณ ทุ่งมะขามหย่อง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐-๓๕๒๔-๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๑, โทรสาร ๐-๓๕๓๒-๒๕๑๔
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ้อม..วิ่ง..เพื่อสุขภาพ โครงการ "หมอชวนวิ่ง" ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ แนะนำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านใหม่, หมอใหญ่กรุงเก่า : เชิญร่วม..เดิน..วิ่ง..เพื่อสุขภาพ “หมอชวนวิ่ง” ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ , หมอใหญ่กรุงเก่า : เตือนประชาชน...อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงอุทกภัย และ คลินิคหมอครอบครัว เพื่อออกอากาศ ในรายการที่นี่อยุธยา ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" และรายการที่นี่อยุธยาช่อง 16 ทางเคเบิ้ลทีวีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอสม.จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเรือนจำเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นพ.พีระ อารีรัตน์ เข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
วันที่ 18 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความผาสุกในการทำงาน "คิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อช่วยเพิ่มพลผลิตขององค์กรและปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 11-14 กันยายน 2560 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการ เพื่อมุ่งสู่ Health Care 4.0 และงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และในโอกาสเดียวกัน นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติคุณ ผู้ทำคุณงามความดี และสนับสนุนงานประจำสู่งานวิจัยให้กับการทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ประจำปี 2561 โดยมี นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 กันยายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน การดำเนินงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.)" รพ.แม่สอด และร่วมประชุมแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ (ศบต.) พร้อมรับฟังแนวทางการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนทุแขนง (เคเบิลทีวี ATV, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวชัดออนไล์, ทีนิวส์, นิวส์สเตชั่น) ในหัวข้อ "หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3 เก็บ ” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน เปิด งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ ๕ “ประชาชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอผลงานงานวิจัย และผลงานดีเด่นที่เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอ และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชกาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการ พัฒนาคุณธรรม และค่านิยม 4 ประการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ สามประสบรีสอร์ท อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานประชุมมหกรรมวิชาการนครจตุบุรีศรีปทุมทอง เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 และงานมุทิตาจิต "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมทั้งเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและการลดปัญหาการฟ้องร้อง โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Functional Exercise ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Revievv) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมซ้อมแผน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำความสะอาด บริเวณลานวัด ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ และ รณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ วัดประสาท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธญา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการทุกท่าน ในโอกาสเป็นประธานสรุปตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายไพศาล บัวกลิ่น ประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และทีมตณะกรรมการ ในโอกาสเป็นประธานตรวจประเมินคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ณ รพ.สต.บ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ชมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย วิวัฒนาสาธารณสุขไทย นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง นิทรรศการพัฒนาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ทั้ง 8 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับเขตบริการสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสเดียวกันเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องอู่ทอง โรงแรมคลาสสิคคามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการติดตามผลดำเนินงานจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 พร้อมชมการนำเสนอผลการดำเนินงานสมาชิก TO BE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ชมรม TO BE NUMBER ONE,เยาวชน,ผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 255 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 [Next] [Last Page]