User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
http://www.ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
http://ayph.dyndns.org/index.php
----Dynamic Host ในกรณีฉุกเฉินแนะนำ
ข้อมูลทรัพยากร
ระบบข้อมูลเตียงว่าง
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
สถานการณ์อุทกภัยปี 59
สถานการณ์อุทกภัยปี 56
สถานการณ์อุทกภัยปี 55
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
คลังข้อมูลน้ำ
ระบบบตรวจสอบน้ำ(CCTV)
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ
(HosXP Datacenter)
   ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
   ปริมาณข้อมูล Dw แยกรายอำเภอ
   ตรวจสอบ Syncronize & Version
   รายงานทันตกรรม
   จำนวนหมู่บ้านและหลังคาเรือน
   ประชากรในเขต จำแนกตามเพศ
   ประชากรในเขต จำแนกตามกลุ่มอายุ
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC OnCLoud อยุธยา
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF สปสช.

ระบบงานโรคเรื้อรัง (Chronic link)
ระบบคลังกายอุปกรณ์(DFY)
ระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สปสช.
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(MOPH) 2019
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สปสช.4
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กันยายน 2562 next month next year
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
วิดีทัศน์
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 4 ประการ สำหรับบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 และ ประธานงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 "สู่เส้นชัย ... วัยเกษียณความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับเขต ประจำปี 2562 ในงานประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 และเข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ "ดอกไม้ สายธาร ขุนเขา กับเราที่ผูกพัน ณ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง" โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานเปิดพิธีมอบป้ายโครงการโรตีสายไหมปลอดภัยจากสารกันเสียและสีสังเคราะห์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์รับการมอบป้ายรับรองโรตีสายไหมปลอดภัยจำนวน 73 ร้าน ประกอบด้วย ป้ายโรตีปลอดภัยสีเขียวมีผู้สมัครจำนวน 11 ร้าน เป็นร้านค้าที่แจ้งว่าไม่มีการใส่สารกันเสีย และป้ายโรตีสายไหมสีส้มมีผู้สมัคร 62 ร้าน เป็นร้านค้าที่แจ้งว่าใส่สารกันเสียแต่ไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ณ ห้องอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล,พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาชนกว่า 600 คนเข้าร่วมงาน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย(ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า:เชิญชวนร่วม...เดิน วิ่ง...โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า : หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนปฏิบัติหลัก “3เก็บ 5ส.” เป็นนิจพิชิตโรคไข้เลือดออก เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา, CABLE CHANEL, CSAT PM 43 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา, ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา, ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม บันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำ Big cleaning day โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโดมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24-27 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการอบรมแลกเปลี่ยนรู้และศึกษาดูงานการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมโรค(SAT AND JIT)ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพ.สต.พระกลางทุ่ง จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ท่าเรือ,คปสอ.ภาชี โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ และห้องประชุมโรงพยาบาลภาชี อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 18 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณกัญวรา อารีรัตน์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม นายอำเภอบ้านแพรก, กิ่งกาชาดอำเภอบ้านแพรก, และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้สูงอายุร้อยปี ชีวีมีสุข" แก่ นางโอ บุญสาย อายุ 104 ปี ณ ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.ลาดบัวหลวง,คปสอ.บางซ้าย โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง และห้องประชุมโรงพยาบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประเมินผลบูรณาการสัญจร คปสอ.(รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 คปสอ.เสนา โดยมีผู้เกี่ยวข้องรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ Thailand big move road safety จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 10 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะข้าราชการบำนาญสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปัญจมาธิราชอุทิศ ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในหัวข้อ หมอใหญ่กรุงเก่า : “แนะประชาชนกรุงเก่า สงกรานต์ร่วมขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อออกอากาศทาง เคเบิ้ลทีวีอยุธยา, CABLE CHANEL, CSAT PM 43 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ นางขนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ ในโอกาส ติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 15 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในโอกาสเป็นประธานเปิดประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมเพิ่มการเข้าถึงบริการและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ ณ วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 มีนาคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,คณะท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2562 ณ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประกวด รร.แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ความสามัคคี ระหว่างทีม "ผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการ VS สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสื่อมวลชน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพรก แห่งใหม่ ณ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก "(3เก็บ เก็บบ้าน,เก็บขยะ,เก็บน้ำ),(3โรค โรคไข้เลือดออก,โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า,โรคปวดข้อยุงลาย)"อำเภอผักไห่ ณ ห้องประชุมอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรม SENA Run for Life วิ่งเพื่อชีวิต ปีที่ 1 เปิดโลกสดใส วิ่งระดมทุนครั้งที่ 1 รอบเย็นชมพระอาทิตย์ตก ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมนักวิ่ง ผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพฤกษา โรงพยาบาลเสนา
วันที่ 28 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ในโอกาส ตรวจราชการและนิเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 และลงเยี่ยมพื้นที่ รพสต.สำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการอบรมจัดการข้อร้องเรียนฟ้องร้องในระบบการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2562 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์คัดแยกขยะ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 299 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next] [Last Page]