User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เมนูหลัก
งานยาเสพติด
งานสุขภาพจิต
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงาน EMS
บันทึกความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฯ
กฏหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารงานยาเสพติด และสุขภาพจิต
งานนำเสนอ Template ยาเสพติด
Template ยาเสพติด 62
ดาวน์โหลดเอกสารการต่ออายุบัตร EMR ,EMT,AEMT
แบบยื่นคำขอต่ออายุใบประกาศ/บัตร
แบบฟอร์มการรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นต่ออายุ
แบบฟอร์มแสดงผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน AEMT
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (EMR)
แบบฟอร์มการปฏิบัติการฉุกเฉินในโรงพยาบาล (EMR)
ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนรถปฏิบัติการ
ใบตรวจรถระดับ ALS
ใบตรวจรถระดับ BLS
ใบตรวจรถระดับ FR
ดาวน์โหลดเอกสารการประกันชีวิต รอบ ตุลาคม 2561
ใบคำขอเอาประกันภัย
คู่มือการทำประกันภัยกลุ่มปี 61
Template การทำประกัน
คู่มือการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของ EMS Smart Card
คู่มือการใช้โปรแกรม
ทั้งหมด
งานอุบัติเหตุและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินชองโรงพยาบาล
แบบสรุปรายงานผลประเมินระบบรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
แนวทางการตรวจราชการปี 61
แบบรายงาน ECS เขต
การบันทึกข้อมูลปฏิบัติการแบบใหม่
ทั้งหมด
งานเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ
เกณฑ์ประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเจมน้ำทุกกรณี
สรปเกณฑ์ประเมิน ประเมินตนเอง
แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดี
แบบประเมินตนเองผู้ก่อการดี
เอกสารประกอบ โครงการ HbpM
เอกสาร NCD Clinic Plus
ชี้แจ้งโครงการ HbpM
เอกสารนำเสนอ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
HDC_NCD2019
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงและจัดการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ เบาหวาน ความดัน
คู่มือบริหารจัดการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง SI3M
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
NCD คุณภาพ
เอกสารประกอบการประชุมงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
NCD KPI Monitor
ตัวชี้วัด_62
ข้อมูล HDC_NCD2019
สถานการ NCD 61
ชี้แจง KPI Template MOU
ทั้งหมด
โรคต้อกระจก (Cataract)
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองต้อกระจก
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อรับการผ่าตัด
แนวทางปฏิบัติการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ
แนวทางการวัด VA
สาขาไต
โครงการลดเค็ม อยุธยา
โปรแกรมคำนวณสารอาหาร
อาหารผู้ป่วย HD PD
ประเมินภาวะโภชนาการ_CKD_clinic
ชะลอไตเสี่อม
ทั้งหมด
หัวหน้ากลุ่มงาน
 
ร้อยตำรวจเอกหญิงนวรัตน์ ธรรมรัตน์โศภณ
หน.กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด

ทำเนียบกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
ติดต่อกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
โทร.    : 0-3524-1520 ต่อ 108 , 138
โทรสาร: 0-3532-2547 , 0-3525-2731 
มือถือ.  : 0-8136-475 31
ประเด็นข่าวเด็ด / เกร็ดความรู้
นวดมือบำบัดโรคไม่ต้องพึ่งยา ช่วยบำบัดโรคได้ 8 ชนิด
อาหาร 9 ชนิด ที่ควรกินทุกวัน! เพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรค
สาระหน้ารู้ ประทินผิวสวยด้วยของก้นครัว
แอปเปิ้ล ประโยชน์และสรรพคุณของแอปเปิ้ล
ภัยเงียบ! กล่องโฟมต้นตอมะเร็งสูงกว่าปกติ 6 เท่า
ทั้งหมด
อัตตลักษณ์ของกลุ่มงาน
ความรับผิดชอบ :
  • ส่งรายงานตามกำหนด
ความสามัคคี     :
  • ร่วมกันทำ ๕ ส บริเวณที่ทำงานของตัวเอง
ความมีน้ำใจ      :
  • ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. นารีรัตนา
2. องค์ใดพระสัมพุทธ
3. ธรรมะคือคุณากร
4. สงฆ์ใดสาวกศาสดา
5. ข้าขอนบชนกคุณ ชนนีเป็นเค้ามูล (มาตาปิตุคุณ)
ทั้งหมด
หลักสูตร MIME
บทที่ 1 Major Incident Medical Management Support : MIMMS
บทที่ 2 Preparation
บทที่ 3 Safty
บทที่ 4 Assessment &Triage
บทที่ 5 Treament
ทั้งหมด
ความรอบรู้หรือความแตกฉานทางสุขภาพ (Health literacy)
ความรอบรูท้างสุขภาพ หรือความแตกฉานทางสุขภาพ
คู่มือ ดาวน์โหลด NCD หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจ
Module 5_แนวทางการออกกำลังเฉพาะโรค หาดใหญ่.pdf
Module 4_OARS.pdf
Module 05_Ntr DM HTN CKD finalอ.ชนิดา.pdf
Module 4_MI.pdf
Module 3_SDT&TTM.pdf
ทั้งหมด
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
แนวทางสู่ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ
มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
เด็กไทยคิดอย่างไร..............กับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบาบแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้งหมด
หลักสูตรอบรมแกนนำครู/เยาวชน งานยาสูบ+Alcohol (22 พค.62)
สาธารณสุขโซนนิ่ง
ตัวเลยเตือนภัย62
ยาสูบ+ALC
สถานการณ์alcohol
สถานการณ์บุหรี่
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เอกสารประกอบการประชุม 12 ธค.61)
นโยบายและทิศทาง การดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2561
ชี้แจ้ง DMHT61_NHS04
Template _NewDMHT61
Kpi_template 2561
แบบทดสอบความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคอ้วน
ทั้งหมด
<< กรกฎาคม 2562 >>
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
ปชส.เดินทางปลอดภัยใส่ใจเลือกรถโดยสาร
ปชส.กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษ
ปชส.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓
ปชส.โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง
มะเร็งกล่องเสียงและช่องคอส่วนล่าง

 ทั้งหมด

   ::ข้อมูลดาวน์โหลด
NCDBoard_62
เกณฑ์การจัดสรรงบค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ปี ๒๕๖๒
แนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
HOSPITAL SAFETY INDEX
ทั้งหมด
   ::แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มการรับสมัครผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ใบสมัครประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโครงการทิพยประกันภัย
แบบประเมินผู้ก่อการดี
รายงานสอบสวนเด็กจมน้ำ
ใบสมัครทีมผู้ก่อการดี
   ::ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมงานมะเร็ง
แนวทางการดำเนินงาน
วิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
แบบฟอร์มการส่งน้ำยาเก็บตัวอย่างอุจจาระ
แบบรายงานผลการตรวจ FIT Test
   ::รู้ทันมะเร็ง


 : หัวนมบอดกับมะเร็ง                                            : เครียดแล้วเป็นมะเร็งจริงหรือ?  
   ::โรคมะเร็ง
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรงมะเร็งรังไข่
แนวทางการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
ความรู้เรื่องมะเร็ง (เนื้อหาใช้อบรมวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๙)
แนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
แผนพัฒนาระบบบริการ Service Plan จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 – 2560
ทั้งหมด
   ::แบบฟอร์ม งานโรคมะเร็ง
แบบตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
แบบรายงานผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
ใบส่งตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear)
แบบคัดกรองมะเร็งเต้านม
แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
ทั้งหมด
   ::ภาพกิจกรรมของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ โดยงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ได้จัดอบรมฟื้นฟูหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในระบบการพทย์ฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัคร EMR และ EMT ที่สำนักนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม 


วันที่ ๑๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นำทีมโดย ร.ต.อ.หญิงนวรัตน์ ธรรมรัตน์โศภณ และทีมเจ้าหน้าที่จาก สคร, สรรพสามิตจังหวัด, ปกครองจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สสจ. และสสอ. จังหวัด ร่วมออกตรวจตามสถานที่จัดงานสงกรานต์ บริเวณทุ่มนเรศวร และบริเวณถ.อู่ทอง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนอาชีวพระนครศรีอยุธยา ตลอดเส้นทางจึนถึงตลาดเจ้าพรม เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับเวลาการจำหน่าย และดื่มแอลกอฮอล์ ตามพรบ.กฏหมายกำหนด (ภาพกิจกรรมทั้งหมด) 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับผู้รับผิดชอบงานแต่ละพื้นที่


ทั้งหมด

   ::หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง