หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานติดตามการดำเนินงานเอดส์ MSM ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 16:03
2วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประชุมเรื่อง โครงการพัฒนาศํกยภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพการดูแลรักษาผู้ติเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ในลักษณะโรคเรื้อรัง มุ่งเน้นยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เชิญหน่วยบริการ 4 จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 16:00
3วันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้การดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามแนวการรักษาระดับชาติ ปี 2557 ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:34
4วันที่ 4 กันยายน 2557 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร เรื่อง สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและแก้ไขปัญหาเอดส์ของท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบและสะท้อนให้เห็นความสำคัญและมุ่งเน้นในการดำเนินงานเอดส์ ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:31
5วันที่ 2 กันยายน 2557 โรงแรมทีเคพาเลชโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ขับเคลื่อนการยุติเอดส์ประเทศไทย ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:27
6วันที่ 25 มิถุนายน 2557 รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศการดูแลแม่และเด็กจากองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา รางวัลการป้องกันเอดส์อนามัยเจริญพันธ์แม่และเด็ก ปี 2557 และประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กโรงแรมมิราเคิลแกกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:21
7วันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้เข้าประชุม 50 คน การให้ความรู้เจ้าของและพนักงานบริการในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:18
8วันที่ 24 25 เมษายน 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุม 60 คน ประกอบด้วยเจ้าของร้านยา เรื่องการให้ความรู้ในการใช้ยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอเอดส์ ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:17
9วันที่ 20 21 มีนาคม 2557 ห้องทัศนีย์ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมประสานแผนงานเอดส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 85 คน ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:10
10กิจกรรมรณณงค์วันแห่งความรักที่โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียน 200 คน ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:07
11วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 การให้ความรู้ป้องกันเอดส์ในเยาวชน จำนวน 200 คน วิทยาลัยการอาชีพเสนา ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:06
12วันที่ 1 ธันวาคม 2556 การรณรงค์วันเอดส์โลก ที่ท่ารถขนส่งจังหวัด และตลาดเจ้าพรหมในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:05
13วันที่ 25 เมษายน 2557 ประชุม PCM ครั้งที่ 2 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยคณะทำงาน PCM เจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่ง NGO 2 แห่ง ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 15:01
14วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุม PCM ครั้งที่ 1 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุม จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอ 16 คน ท้องถิ่นจังหวัด 9 คน สสจ.อย. 7 คน NGO 3 คน ผู้ดูแลระบบ16 ต.ค.57 14:53
15ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดฯ 25 มีนาคม 2556 จำนวน 25 คน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:48
16ประชมพัฒนาศักยภาพระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน MSM FSW ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:45
17ประชุมประสานงานเอดส์กับ อปท.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา โดยคุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯชี้แจงแผนงานเอดส์ตัวชี้วัดงานเอดส์กับ อปท.พัฒนาศักยภาพ จนท งานเอดส์ มีคุณปลัดอนุภาพ ภู่ศิลป์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเอดส์ ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:40
18สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ กำหนดประชุมเตรียมความพร้อมคณะผู้ประเมินมาตรฐานงานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2556 วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ ป้องประชุมชั้น 3 สคร ที่ 1 ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:26
19สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมดูงาน โรงพยาบาลบางรัก สาทร กรุงเทพฯ 28 - 31 มกราคม 2556 ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:22
20สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพนิเทศติดตามงานกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 วันที่ 14 มกราคม 2556 ผู้ดูแลระบบ19 มี.ค.56 15:16
ทั้งหมด : 80 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0