หน้าหลัก สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  โปรแกรม RIHIS
โปรแกรม RTCNPLUS ผลงานปี 2561

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  รายงานPCM&NFM ปี 2559

รายงานกิจกรรม PCM ปี 2560
รายงานกิจกรรม PCM ปี 2559
รายงานกิจกรรม PCM & SSF ปี 2557
รายงานกิจกรรมเอดส์ ปี 2558

  PCM พระนครศรีอยุธยา คือ อะไร

 

PCM คือ อะไร


  ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)

โครงการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./PCM)และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลัก ปีที่ 3 ปี 2560       (ดูสรุปกิจกรรม)

YPFS ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและระบบบริการในศูนย์บริการที่เป็นมิตร สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่เข้าถึงยาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา  เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม สสจ.ปทุมธานีและดูระบบการให้บริการที่เป็นมิตรของโรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่  YPFS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ศบ.จอ. โดย พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน PCM เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงแผนการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ผู้เข้าประชุมหัวหน้างานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนัยนา เนตรทิพย์ (ภาคกลางและภาคใต้ )7 สค.55 ที่ รร.รามาดา เดมา กรุงเทพฯ   


  รายงานการประชุมPCM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมในการจัดการข้อมูล STI มีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงพยาบาลเสนา  และโรงพยาบาลอุทัย รับทราบนโยบายจาก สำนักโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศัสมพันธ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมแซนดาเรย์ พัทยา ชลบุรี (ดูรายละเอียด)

   


  การประชุม ศปอจ วันที่ 9 มิย.54 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เยาวชนของจังหวัดฯ


  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบฯ เพื่อสนับสนุน NGO งานเอดส์

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 55 ที่ สครที่ 1 คุณจารุณี ทองเลื่อน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ NGO ทำงานเอดส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  ภาคเครือข่ายในการป้องกันเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยา+อบจ.และโรงพยาลางพระนครศรีอยุธยาร่วมรณรงค์การป้องกันเอดส์วันเอดส์โลก 1ธันาวคม53 ที่ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค


  สปสช.เขต4 การพัฒนาโปรแกรม NAP ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ สสจ.นนทบุรี  จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานเอดส์โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาโปรแกรม NAP           ปี 2556 ที่ สสจ.นนทบุรี โดย สปสช. เขต 4 นำโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ หัวหน้างานเอดส์จังหวัดฯ

 


  สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ด้วย EWI

การพัฒนาการดูลรักษาผู้ติดเชื้อHIVด้วยระบบการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านไวรัสEWIที่ห้องประชุมข้อมูลข่าวสารสสจ.พระนครศรีอยุธยา14 มีนาคม2554

 


  สรุปรายงานประชุม PCM ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กพ.57 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 สรุปรายงานการประชุม 26 พฤษภาคม 2553


  รายงานPCM 1พค.53-30 มิย.53

 

สรุปประชุมทำแผนที่ยุทธศาสาตร์อำเภอนครหลวง


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 1 ม.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
61การประชุมพัฒนาเจ้าหน้าที่งานเอดส์ระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ , อปท. อำเภอนครหลวงพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชน อายุ 12 - 24 ปี กลุ่มที่เข้าถึงยากในชุมชน MSM, FSW ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:26
62การติดตามนิเทศงานเอดส์ในชุมชน อปท.อำเภอนครหลวง จำนวน 8 แห่งโดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ และทีมงานเอดส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:22
63วันที่ 18 - 27 เมษายน 2554 การนิเทศติดตามงานเอดส์ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยคุณนัยนา เนตรทิพย์ และทีมงานเอดส์จังหวัดฯ ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:17
64วันที่ 25-31 มีนาคม 2554 การประชุมสัมมนาเอดส์ชาติ ครั้งที่ 13 ณ อิมแพค เมืองทองธานีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 16 โรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:13
65การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด ฯ และ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี, นนทบุรี จำนวน ผู้เข้าประชุม 250 คน 11 มีนาคม 2554 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:04
66การแประชุมศูนย์พึ่ง OCSS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ผู้เข้าประชุมเป็นเจ้าหน้าที่งานเอดส์และ เจ้าหน้าที่ OCSS จำนวน 16 โรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบ9 ก.ย.54 11:00
67การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ (ศปอจ.) วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ที่อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จำนวน 180 คน โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร่วมกับ สครที่ 1 กรุงเทพฯ ผู้ดูแลระบบ15 มิ.ย.54 10:42
68สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันรณรงค์การป้องกันเอดส์ในเยาวชนและประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 54 บริเวณตลาดเจ้าพรหมและท่ารถขนส่งจังหวัดฯ ผู้ดูแลระบบ15 มิ.ย.54 10:37
69การสัมนาเจ้าหน้าที่และพนักงานบริการเพื่อการเข้าบริการที่เป็นมิตรและส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 100%วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 คน ผู้ดูแลระบบ15 มิ.ย.54 10:33
70สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณนัยนา เนตรทิพย์ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 11 กพ.54 ผู้ดูแลระบบ15 มิ.ย.54 10:17
71กลุ่มงานควบคุมโรคงานเอดส์จัดประชุมส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 มค.54ที่ห้องทัศนีย์ โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม เป็นประธานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวน.) ผู้ดูแลระบบ15 มิ.ย.54 10:04
72กลุ่มงานควบคุมโรคออกประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย อบต.หนองปลิง ,บ่อโพง อำเภอนครหลวง กลุ่มเป้าหมายครูแกนนำและ วิทยากรเพศศึกษา วันที่ 17 กันยายน 53 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์ ผู้ดูแลระบบ12 ต.ค.53 17:18
73สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคมได้จัดทำโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงยากแก่เจ้าของสถานบริการและพนักงานบริการผ่านการอบรม ปี 2553 จำนวน 28 ร้าน จำนวน 291 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับมอบเกียรติบัตร 7 กันยายน 53 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ12 ต.ค.53 17:02
74ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ของ ศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด (ศปอจ.) 43 จังหวัด เกี่ยวกับการบริการทีเป็นมิตร วันที่ 8 - 10 กันยายน 53 โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้ดูแลระบบ12 ต.ค.53 16:54
75ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวิชาการและข้อมูลโรคเอดส์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากภาคประชาสังคมและภาครัฐ 4-5 สิงหาคม 53 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผู้ดูแลระบบ12 ต.ค.53 16:35
76ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์และปฏิบัติการป้องกันเอดส์ 22-23 กรกฏาคม 53 อบต.บ่อโพง,หนองปลิง, แม่ลา, คลองสะแก ผู้ดูแลระบบ12 ต.ค.53 16:28
772 กรกฏาคม 53 เจ้าหน้าที่ STI ของ สคร. ที่ 1 ร่วมกับงานเอดส์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันพัฒนารูปแบบงาน STI ผู้ดูแลระบบ2 ก.ค.53 17:03
78วันที่ 2 กรกฏาคม 2553 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายมาร่วมประชุมกับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพระนครศรีอยุธยา ผู้ดูแลระบบ2 ก.ค.53 16:56
79สรุปการประชุมเอดส์ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ผู้ดูแลระบบ1 ก.ค.53 12:07
80ทดสอบระบบ ผู้ดูแลระบบ28 มิ.ย.53 12:07
ทั้งหมด : 80 รายการ หน้าที่ [First Page] [Prev] 1 2 3 [4]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0