หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบภายในปี 2561
แบบตรวจทาน
แบบตรวสอบภายใน
ทั้งหมด
  ข่าว อ.ย.
ประกวด อย.น้อย music and song contest
ร้านขายยา
ข่าวจับยาเสพติดที่สระบุรีจริงจัง
เตือนภัยวาเลนไทน์
ข่าวสาหร่ายขนมทอดกรอบ
ข่าวเมจิกป๊อป
ข่าวน้ำหมักปนเปื้อนยาและสารเคมี
ยาหยอดตาสมุนไพร_ถึงขั้นตาบอด
ข่าวเตือนใช้ยาพาราเซตามอล
พบผู้กระทำผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้รับอนุญาต-โอ้อวดเกินจริง จำนวนมาก อย.จับปรับเรียบ
ทั้งหมด
  งานบริหารเวชภัณฑ์
การจัดซื้อร่วมโดยวิธีสืบราคาร่วมกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562
เอกสารเสนอราคาการจัดซื้อยาโดยการตกลงราคาร่วมกันปี2559
สรุปการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมกัน ปี2558
สรุปการจัซื้อยาโดยวิธีตกลงราคาร่วมกัน ปี2558
ระเบียบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ประกาศการจัดซื้อยาโดยวิธีตกลงราคาร่วมกันปี2558
ระเบียบการแถมยา
ราคากลางวัสดุการแพทย์
สรุปการจัดซื้อยาร่วมกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2557
ทั้งหมด
  งานสถานพยาบาลและธุรกิจบริการสุขภาพ
ทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 27 ต.ค.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 
  หัวหน้ากลุ่มงาน

นายเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

  KMยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย
ยาปลอดภัยคู้สลอด
ยาปลอดภัยบ้านกระทุ่ม
ยาปลอดภัยบ้านใหม่
ยาปลอดภัยลาดชิด
ยาปลอดภัยพุทเลา
ทั้งหมด
  ระบบความปลอดภัยอาหาร(Infosan)
ทั้งหมด
  เอกสารประชุมร้านขายยา ปี ๒๕๖๐
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
"ร้านยา" กับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น "นิติบุคคล"
แบบประเมินตนเอง
จี พี พี (GPP) กับ งานบริการในร้านยา
ประกาศเกณฑ์ GPP
กลไกลในกฏกระทรวงฯ
ทั้งหมด
  เกร็ดความรู้เกร็ดสุขภาพ
หมากฝรั่งอดบุหรี่
ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ
การใช้ยาในเด็ก
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
การขจัดสารพิษในผักและผลไม้
ทั้งหมด
  ดาวน์โหลดเอกสารเครื่องสำอาง
คำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
แบบตรวจประเมินสถานที่นำเข้าเครื่องสำอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
หน้าปกแนวทาง PIF
ตัวเล่มPIF
แบบยกเลิกผลิตเครื่องสำอาง
ทั้งหมด
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0