หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบภายในปี 2561
แบบตรวจทาน
แบบตรวสอบภายใน
ทั้งหมด
งานบริหารเวชภัณฑ์
 

งานบริหารเวชภัณฑ์

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1การจัดซื้อร่วมโดยวิธีสืบราคาร่วมกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 23 ส.ค.61 11:49
2เอกสารเสนอราคาการจัดซื้อยาโดยการตกลงราคาร่วมกันปี2559 21 ต.ค.58 11:53
3สรุปการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ร่วมกัน ปี2558 21 พ.ย.57 14:49
4สรุปการจัซื้อยาโดยวิธีตกลงราคาร่วมกัน ปี2558 21 พ.ย.57 14:49
5ระเบียบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 21 พ.ย.57 14:44
6ประกาศการจัดซื้อยาโดยวิธีตกลงราคาร่วมกันปี2558 22 ก.ย.57 10:17
7ระเบียบการแถมยา 18 พ.ย.56 10:13
8ราคากลางวัสดุการแพทย์ 18 พ.ย.56 10:12
9สรุปการจัดซื้อยาร่วมกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2557 18 พ.ย.56 10:11
ทั้งหมด : 9 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0