หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  รวมเรื่องควรรู้งานพัสดุ
ข้อห้ามสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  คำสั่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3963/2559 ลว.14 พ.ย.2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 ลว. 23 ธ.ค.2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3039/2558 ลว.5 ต.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจในรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกาารจังหวัด
ทั้งหมด


เมื่อท่านลืมรหัสผ่าน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มนี้ว่าถูกต้องและตรงกับในฐานข้อมูลของโปรแกรมหรือไม่ หากถูกต้องและตรงกับข้อมูลในฐานระบบ ระบบจะสร้างรหัสผ่านให้ท่านใหม่แล้วส่งให้ท่านตาม Email ที่ท่านกำหนดใน Field Email ที่ให้ระบบส่งรหัสผ่านไป

ชื่อ
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ
อีเมล์ที่ให้ระบบส่งหรัสผ่านไป
ยืนยันรหัสภาพ
 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0