หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  รวมเรื่องควรรู้งานพัสดุ
ข้อห้ามสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  คำสั่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3963/2559 ลว.14 พ.ย.2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 ลว. 23 ธ.ค.2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3039/2558 ลว.5 ต.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจในรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกาารจังหวัด
ทั้งหมด


หากคุณมีคำถาม คำแนะนำติชม หรือมีความคิดเกี่ยวกับเว็ปของเรา ให้กรอกข้อความลงแบบฟอร์มข้างล่างนี้แล้วส่งมาให้เรา หากคุณต้องการคำตอบกรุณากรอกอีเมล์ของคุณมาด้วย หรือสามารถโทรมาคุยกับเราได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้

ช่องทางนี้ไม่รับเรื่องร้องเรียนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Website ครับ

ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เหตุผลในการติดต่อ
ข้อคิดเห็นของท่าน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค.130 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3524-1520 โทรสาร 0-3524-4332

โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาล โทรศัพท์ โทรสาร Email Address
พระนครศรีอยุธยา 322555,241027,241728 242182  
ท่าเรือ 341186 341300  
นครหลวง 359966 359966  
บางไทร 371029-30 371029  
บางบาล 307746-7    
บางปะอิน 261173-4 261173  
บางปะหัน 381635 710111  
ผักไห่ 391306 391834  
ภาชี 311112,311955 311955  
ลาดบัวหลวง 379094,379242 379246  
วังน้อย 271033 271909  
เสนา 217118-20 217117,201739  
บางซ้าย 375223 375223  
อุทัย 711469-70 356133  
มหาราช 389027-8 389027-8 EXT 103  
บ้านแพรก 386121,386223 386121  
       
สาธารณสุขอำเภอ โทรศัพท์ โทรสาร Email Address
พระนครศรีอยุธยา 323221 323416  
ท่าเรือ 341301 341301  
นครหลวง 359300 359300  
บางไทร 371036 371036  
บางบาล 307931    
บางปะอิน 261027 261027  
บางปะหัน 381297 381297  
ผักไห่ 391336 391336  
ภาชี 311525    
ลาดบัวหลวง 379133    
วังน้อย 271057 271066  
เสนา 201428 202443  
บางซ้าย 375218 375101  
อุทัย 356105 356133  
มหาราช 389055 389086  
บ้านแพรก 727090 727090  
       

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0