หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  นโยบาย
cluster-Agendaจังหวัด2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เอกสารเนื้อหาการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หลักการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
ทั้งหมด

  ข่าวสารสุขภาพ
รายงานสาระสุขภาพ ปีงบประมาณ 57-58
ทั้งหมด

  สมัชชาสุขภาพ
วิธีพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนในการสรรหากสช.จว.
ความคืบหน้าการสรรหา กสช.ภาคองค์กรเอกชนฯ ปี 2558
คู่มือสรรหากสช.จว.58-1
คู่มือสรรหากสช.จว.58-2
คู่มือสรรหากสช.จว.58-3
คู่มือสรรหากสช.จว.58-4
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2557)
มตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2556)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2555)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2554)
ทั้งหมด

  แผนลงทุน-งบประมาณ
แนวทางการของบลงทุนปี59
สรุป service plan กระทรวงสธ.
จัดสรรงบฟื้นฟูระยะ2,3
สำรวจทรัพยากร (service plan)
บัญชีจัดสรรงบลงทุน ปี 2555
แผนลงทุน 56 เขต 1
แผนลงทุน55-59(รพ.)
แผนลงทุน55-59(สสอ.)
แผนลงทุน ปี2555
ทั้งหมด

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี55(Unitcost)
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการด้านสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561-2564 โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 7 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการระบุพิกัดบ้านในเขตรับผิดชอบ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 1 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมสรุปซ้อมแผน ICS  Full scale 9-11 สิงหาคม 2560 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 30 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพปีที่ 4 "ระบบสุขภาพยุคไทยแลนด์ ๔.๐" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องป่าศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557)
รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558
อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด


  คลังข้อมูล

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  รู้จัก..ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งานแผน ประเมินผล และประสานนโยบาย
งานข้อมูลข่าวสาร ระบาดวิทยาและวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี 2560

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560 รอบที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 14 ก.ย. 60)
สรุปตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงพยาบาลเสนา (29/06/2560)
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลบางปะอิน รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลเสนา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
เล่มตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
การประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่1/2560 (27-28 เม.ย.60 ณ รพ.พระนั่งเกล้า)
การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑/๒๕๖๐
ทั้งหมด

  แนวทางการตรวจราชการ ปี 2560
1.ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 60
4.ตัวชี้วัด+Template       

  ประเมินคปสอ.ปี 2559

ประมวลภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปี 2559

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2.1

-ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 5

ตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบรายงาน SAR

 

Template MOU 59

คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)


  นิเทศบูรณาการสัญจร ปี59

ไฟด์นำเสนอสิงห์เหนือ

ไฟด์นำเสนอเสือใต้

ไฟด์นำเสนอคชสารกลาง

ไฟด์นำเสนอนาคราชซ้าย

คู่มือการเข้าใช้ HDC
ตารางแสดงชื่อรายงาน HDC

หน้งสือแจ้งเชิญประชุมนิเทศบูรณาการสัญจร ปีงบประมาณ 2559 (ที่ อย.0032.ว 195 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 )  แนวทางการจัดทำแผนปี2559
*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
**PA ปลัด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 59

แบบฟอร์มตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

- ตก.๑ กลุ่มผู้พิการ

-ตก.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

- ตก.๑ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:COPD) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาตา ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาไต ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาทารกแรกเกิด ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขามะเร็ง ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขายาเสพติด ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาหัวใจ ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี ๕๙ 

 

ตัวอย่างผลงานตัวชี้วัดการตรวจราชการรอบ ๒/๒๕๕๙ ของCupพระนครศรีอยุธยา


สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๕๙

แบบ  ตก01 ปีงบประมาณ 2559

PPT ชี้แจงการตรวจราชการฯ (20 มกราคม 2559)

เอกสารรายละเอียดรายคณะการตรวจราชการปี 2559

คณะที่ 1   การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่   2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะที่่   3   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คณะที่   4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ 1  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 2

คณะที่่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 3

คณะที่ 4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 


  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 58
สรุปผลการตรวจราชการรอบที่ ๒ ระดับกระทรวง
PPTนำเสนอสสจ.
เล่มสสจ.พระนครศรีอยุธยา
เล่มรพ.เสนา
รวมเล่มพระนครศรีอยุธยา
รวมเล่มรพศรอบที่๒/๕๘
สรุปการตรวจราชการรอบที่ ๑/๕๘ รายคณะ ระดับกระทรวง
ระบบควบคุมโรค
PPT นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการรอบที่1_58
รวมเล่มสสจ.
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี2558

นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงประมาณ 2559

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2559


แผนปฎิบัติการในการขับเคลื่อนด้านสังคมของประเทศของรัฐบาล

PPT นำเสนอการถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดปีงบประมาณ  2558

Flagship 2558

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

FLOW การเสนอแผนงาน/โครงการ

นโยบายรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Flow การส่งแผนงาน/โครงการสำหรับรพ./สสอ.

แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2558


  คปสอ.สัญจร ปีงบประมาณ 2558

PPT สรุปข้อเสนอแนะภาพรวมจังหวัดฯ
,
รายละเอียดแนบท้าย

 โซนสิงห์เหนือ PPT โซน    / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,           การบริหารจัดการ 
 โซนเสือใต้  PPT โซน  /ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,          
การบริหารจัดการ 
 โซนคชสารกลาง  PPT โซน / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,        
การบริหารจัดการ 
 โซนนาคราช     PPT โซน  / ข้อเสนอแนะกลุ่มวัย
,การพัฒนาระบบบริการ,           
การบริหารจัดการ


  Service Plan พระนครศรีอยุธยา

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service Plan) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุด (NEW)

คำสั่งคณะกรรมการการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service Plan) เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan)

คำสั่งคณะกรรมการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำเนียบรายชื่อประธานและเลขาฯ คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดฯ

งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตาม Service Plan ปี 2557  

ตารางการจัดทำรายละเอียดของบประมาณ รายสาขา


  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 57
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 4 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ไฟด์ประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 2 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 1 รอบที่ 2 ปี 2557
ไฟด์นำเสนอการตรวจราชการของจังหวัดฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ หัวข้อ ปัญหาในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 4
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 4
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการ คณะที่ 3
ไฟด์สรุประเด็นการตรวจราชการ คณะที่2
ไฟด์สรุปประเด็นการตรวจราชการคณะที่ 1
ทั้งหมด

  แนวทางการจัดทำแผนปี 2557
PPTแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PPT นำเสนอการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) วันที่ 24 เมษายน 2557
PTTนำเสนอนโยบายแผนยุทธศาสตร์2557-2560
PTTนำเสนอการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข
Template_ประเด็นที่4
Template_ประเด็นที่3
Template_ประเด็นที่2
Template_ประเด็นที่1
แบบฟอร์มโครงการ/แผนงาน
แผนปฎิบัติการเพื่อรองรับตัวชี้วัดกระทรวงฯปี2557
ทั้งหมด

  การประเมินคปสอ.สัญจร ปีงบประมาณ 2557

การนำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุขรายโซน

1.โซนสิงห์เหนือ

2.โซนเสือใต้

3.โซนเสนาซ้าย

4.โซนอยุธยากลาง


  การนิเทศงานสัญจรระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๖

*แนวทาง PPT นำเสนอ

*หนังสือประชุม นายอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

, *, ประเด็นการนำเสนอรายอำเภอ,รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม( ณ 25 พค.56 )

*รายละะเอียดการประชุมนิเทศสัญจร  

*ตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการปี ๒๕๕๖

การนำเสนอในวันที่ ๒๗/๒๙  พฤษภาคม ๕๕๕๖

พระนครศรีอยุธยา  (คุณภาพบริการและการส่งต่อ)

ท่าเรือ(การพัฒนาองค์กร)

บางปะหัน (การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

อุทัย(การดูแลเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง)

บ้านแพรก(แผนพัฒนาสุขภาพเด็ก  3-5ปี

มหาราช (อาหารปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ)

 

ภาชี(การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ)

เสนา (การพัฒนาคุณภาพบริการ/ระบบส่งต่อ

บางปะอิน (แผนพัฒนาสุขภาพสตรีและทารก)

บางบาล (แผนการพัฒนาสุขภาพเด็ก 3-5 ปี)

ลาดบัวหลวง (แผนพัฒนาสุขภาพนักเรียน)

บางไทร (แผนพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นวัยทำงาน )

บางซ้าย (การควบคุมโรคติดต่อ)

วังน้อย(การบำบัดรักษายาเสพติด)

ผักไห่ (การบำบัดรักษายาเสพติด)

นครหลวง   (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน) 

 

 

 

 

 


  ส่งสรุปหนังสือแจ้งผลการประเมินคปสอ.ปี56

แจ้งผลการประเมิน56Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0