หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
คู่มือการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ั้นตอนการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562
 

ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1แนวทางการตรวจราชการและตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปี 2563 27 ก.ย.62 09:07
2สรุปรวมผลงานเด่น/best practice คณะที่ 3 ปี 62 รอบ 2 27 ก.ย.62 09:06
3สรุปรวมผลงานเด่น/best practice คณะที่ 2 ปี 62 รอบ 2 27 ก.ย.62 09:06
4สรุปรวมผลงานเด่น/best practice คณะที่ 1 ปี 62 รอบ 2 27 ก.ย.62 09:05
5เล่มสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2562 27 ก.ย.62 09:04
6ppt นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ปี 62 รอบ 2 คณะ 4 27 ก.ย.62 09:02
7ppt นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ปี 62 รอบ 2 คณะ 3 27 ก.ย.62 09:02
8ppt นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ปี 62 รอบ 2 คณะ 2 27 ก.ย.62 09:01
9ppt นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ปี 62 รอบ 2 คณะ 1 27 ก.ย.62 08:54
10QR CODE Fileสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2562 27 ก.ย.62 08:53
11สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 ปฐมภูมิ (9 ส.ค. 62) 13 ส.ค.62 12:04
12สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 3 (9 ส.ค. 62) 13 ส.ค.62 12:04
13สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 2 (9 ส.ค. 62) 13 ส.ค.62 12:03
14สรุปตรวจราชการเขต 4 รอบที่ 2 คณะที่ 1 (9 ส.ค. 62) 13 ส.ค.62 12:03
15หนังสือสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 11 มิ.ย.62 11:11
16เอกสารสรุปผลตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่1 ( 29 มี.ค. 2562) 2 เม.ย.62 16:17
17สรุปตรวจราชการคณะที่ 1 (1/02/62) 1 ก.พ.62 15:26
18สรุปตรวจราชการคณะที่ 2 (1/02/62) 1 ก.พ.62 15:26
19สรุปตรวจราชการคณะที่ 3 (1/02/62) 1 ก.พ.62 15:25
20เอกสารประกอบการนำเสนอ สสจ.พระนครศรีอยุธยา 28 ม.ค.62 08:30
ทั้งหมด : 34 รายการ หน้าที่   [1] 2 [Next] [Last Page]

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0