หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ ๔ ลลิตา12 ก.ค.62 14:27
2ขอเชิญเข้ารน่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ลลิตา12 ก.ค.62 10:19
3โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒"พัฒนางานวิจัยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ:ภายใต้แนวโน้มการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ" ลลิตา10 ก.ค.62 09:19
4ขอเชิญประขุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลลิตา26 มิ.ย.62 09:30
5ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 มณทิพย์14 มี.ค.62 16:07
6ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" มณทิพย์20 ก.พ.62 13:37
7 การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs สราวุธ17 ส.ค.60 09:12
8pop-หลังคาเรือน-รพสต. ลักษณา20 มิ.ย.58 19:24
9ประชากรกลางปี 2557 (สนย) ลักษณา20 มิ.ย.58 19:20
10ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน) ลักษณา21 พ.ค.58 06:59
11พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558 ลักษณา21 พ.ค.58 06:50
12ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557) ลักษณา9 พ.ค.58 08:07
13รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558 ลักษณา9 พ.ค.58 08:03
14อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร ลักษณา9 พ.ค.58 07:43
ทั้งหมด : 14 รายการ หน้าที่   [1]   

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0